Valinnaiset opinnot

Ohjeet vapaavalintaisten kurssien valintaan sähkötekniikan kandidaatin tutkinnossa

 

Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia kursseja vähintään sellainen opintopistemäärä, että kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 opintopistettä täyttyy. Määrä vaihtelee aloitusvuosittain, kts opinto-oppaat. Koulutusohjelmaan liittyvä alan harjoittelu (vähintään 2 kk) voidaan myös lukea valinnaisiksi opinnoiksi 3-5 op:n laajuisesti.

Vapaavalintaisiksi kursseiksi hyväksytään

1. Hyväksi luetut kurssit, jotka eivät korvaa pakollisia opintoja

 • vaihto-opiskelussa suoritetut kurssit
 • aikaisemmat opinnot muissa korkeakouluissa
 • armeijan johtamisopinnot
 • sekä muut vastaavat kurssit

2. Kaikki Oulun yliopiston tuottamat kurssit huomioiden päällekkäisyydet muiden kurssien asiasisältöjen kanssa

 • esimerkiksi matematiikan kurssien päällekkäisyydet

Eräitä suositeltavia kursseja vapaavalintaisiksi kursseiksi:

 • 521015A Harjoittelu
 • 780122P Kemian perustyöt
 • 555280P Projektitoiminnan peruskurssi
 • 555282A Projektinhallinta
 • 761112P Fysiikan maailmankuva
 • 410015Y Tieteenfilosofia

 

Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä opintoneuvoja Virpi Parkkilaan.

Viimeksi päivitetty: 18.4.2019