Uusi professori vahvistaa radiotekniikkaosaamista

Maaliskuun alussa Oulun yliopiston radiotekniikan professorina aloittanut TkT Aarno Pärssinen on täsmärekrytointi. Hänen teollisuustaustansa täydentää nykyiset tutkimus- ja opetusresurssit ja tekee jo ennestään vahvasta tietoliikennetekniikan tutkimusyksiköstä vielä iskukykyisemmän.  Pärssisen johtama radiotaajuus- eli RF-tekniikan tutkimusryhmä vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin ja panostaa erityisesti sovelluslähtöisen yritysyhteistyön lisäämiseen. Professorinimitys hyödyttää paitsi alueen tutkimus- ja kehittämistoimintaa myös oululaisia tekniikan opiskelijoita.

Radiokanavien, antennien ja teoreettisen sähkömagnetiikan tieteellisellä tutkimuksella on Oulun yliopistossa pitkät perinteet. Tietoliikennetekniikan tutkimuskeskus CWC:n RF-tutkimus on keskeisessä roolissa esimerkiksi ajankohtaisessa 5G-järjestelmätutkimuksessa. 

Tietoliikennetekniikan osasto tuottaa useita tekniikan koulutusohjelmissa olennaisia radiotekniikan kursseja ja RF-tutkimusryhmän ohjauksessa tehdään tasokkaita antennitekniikkaan liittyviä diplomitöitä sekä väitöskirjoja. Laajentamis- ja kehittämistarpeita on tunnistettu muun muassa radiolaitetekniikan tutkimusalueella. Uusi professuuri profiloitiin täyttämään nämä tarpeet.

 

Tutkimustrendit elinkeinoelämästä

Oulun alue on radiotietoliikennettä hyödyntävän teollisuus- ja liiketoiminnan keskittymä, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Uutiset uusien toimipaikkojen avaamisesta Ouluun sekä teollisuuskumppanien työpaikkatarjonta osoittavat, että radiotekniikan osaajia tarvitaan tulevaisuudessakin. 

Radioteknisten laitteiden tulevaisuutta tulevat muovaamaan laitteiden ja asioiden internetin (IoT Internet of Things) ja lääketieteen tekniikan kehitys. Näihin trendeihin vastaaminen vaatii RF-tekniikan lisäksi panostusta järjestelmäarkkitehtuurien tutkimukseen. Sovelluslähtöisen yritysyhteistyön merkitys korostuu entisestään. Tärkeä fokus ovat myös viidennen sukupolven verkkoliikenteeseen tarvittavat radioteknologiat.

Seuraavan sukupolven 5G-järjestelmien ideointi on jo globaalisti käynnissä ja ensimmäisiä koejärjestelmiäkin on jo rakennettu. Esitetyt konseptit sisältävät lukuisia radio-alueen haasteita ja tutkimusaiheita.
-Laitteistototeutus ja sen mahdollisuudet sekä rajoitukset mm. tehonkulutuksen kannalta ovat keskeisiä kysymyksiä, joihin toteutusläheistä tutkimusta tulee suunnata jo nyt, Pärssinen linjaa.

 

RF-professori ryhdittää tutkimuskokonaisuuden

Professorinimitys vastaa sekä Oulun yliopiston sisäisiin että teollisuuden toiveisiin ja luo positiivista tulevaisuudennäkymää. Professori Pärssisestä saadaan RF-tutkimuksen keulakuva, joka rakentaa vakuuttavan radiotietoliikenteen tutkimuskokonaisuuden ja ohjaa sitä eteenpäin. 

RF-alan huippuosaajan visiot ja vankka kokemus auttavat oululaista tietoliikennetekniikan tutkimusta menestymään myös tulevaisuudessa. RF-tekniikan vahvistuminen tarjoaa myös opiskelijoille paremmat lähtökohdat hankkia globaaleilla työmarkkinoilla kysyttyä osaamista ja avaa mielenkiintoisia uranäkymiä langattoman tietoliikenteen alalla.
-Tavoitteet ovat korkealla. Niiden saavuttaminen edellyttää myös teollisuudelta merkittävää rahoituspanosta ja sitoutumista RF-tutkimukseen, Pärssinen vetoaa.

 

Aarno Pärssinen valmistui DI:ksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1995, suoritti lisensiaatin tutkinnon 1997 ja väitteli tohtoriksi vuonna 2000. Työuraan Nokian tutkimuskeskuksessa sisältyi mm. Nokia CEO Technology Council -jäsenyys 2009-2011. Yritysostojen myötä Pärssinen siirtyi Renesas Mobilelle v. 2011 ja Broadcomiin v. 2013, josta hänet palkattiin Oulun yliopiston tietoliikennetekniikan osastoon ensin tutkimusjohtajaksi. Viiden vuoden määräaikaiseen professuuriin Pärssinen nimitettiin kutsumenettelyllä 1.3.2015 alkaen.
Aarno Pärssisen tutkimuskohteena ovat langattomien järjestelmien radiotaajuusosat ja erityisesti niiden toteutusteknologiat sisältäen integroidut puolijohdepiirit.  Pärssinen on kirjoittanut yhden kirjan, julkaissut yli 50 kansainvälistä tieteellistä lehti- ja konferenssipaperia ja hänellä on useita patentteja. Vuodesta 2007 lähtien Aarno Pärssinen on toiminut alan johtavan konferenssin (International Solid-State Circuits Conference, ISSCC) teknisen toimikunnan jäsenenä sekä johtaa nykyisin langattomien radiopiirien arviointiryhmää.

Viimeksi päivitetty: 23.3.2015