Erikoistumisharjoittelu

Jos opiskelijalle on karttunut pakollisen harjoittelun lisäksi sopivaa alan työkokemusta, hän voi henkilökohtaisella hakemuksella / raportilla perustellen hakea 521017S Erikoistumisharjoittelu 1.5 op / työvuosi / toimenkuva,  enintään kuitenkin 5 op.  Hakemuksessa  kuvataan kuinka työtehtävät ovat muuttuneet osaamisen kehittyessä. Hakemuksessa tulee myös eritellä mikäli työsuhteesta on raportoitu 521016A Syventävä harjoittelu ja/tai työsuhteessa on tehty kandidaatin- tai diplomityötä. Liitteeksi tarvitaan työtodistukset (oikeaksitodistetut kopiot) joista selviää työn kesto, koko-/osa-aikaisuus sekä työtehtävät. Hakemukset liitteineen toimitetaan opintotoimistoon. Päätöksen erikoistumisharjoittelun myöntämisestä tekee tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

Viimeksi päivitetty: 17.11.2020