Jatko-opinnot

Oulun yliopiston teknillistieteellisinä jatko-opintoina voidaan suorittaa tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. Jatkotutkinnot muodostuvat pääaineopinnoista, täydentävistä opinnoista ja tieteellisistä yleisopinnoista ja niihin sisältyy lisensiaatintyö tai väitöskirja.

CWC:n tutkimusryhmät tuottavat tohtorikoulutusta järjestetään kansainvälisen tutkimustoiminnan yhteydessä. Ajankohtaista tietoa jatko-opintokursseista voit saada myös liittymällä jatko-opintojen postituslistalle.

Oulun yliopiston tutkijakoulutus on 1.8.2011 alkaen organisoitu koko yliopiston laajuiseen Oulun yliopiston tutkijakouluun (University of Oulu Graduate School, UniOGS). UniOGSin dekaanina toimii professori Markku Juntti CWC:stä.

UniOGSin alla toimii tekniikan ja luonnontieteen alan tohtoriohjelma Infotech Oulu Doctoral Programme, joka kattaa tutkimusryhmiä tieto- ja sähkötekniikan, lääketieteen, sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnista. Infotechin piiriin kuuluvan tohtorikoulutuksen pääaiheita ovat erityisesti tietoliikennetekniikka, tietojenkäsittelytiede ja -teknikka, sähkötekniikka ja tietojenkäsittelytieteet.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 15.8.2016