Kandidaatintyö ja valmistuminen

Kandidaatintyön merkitys

Kaksiportaisessa tutkinnossa kumpikin tutkinto päätyy opinnäytteeseen, joka kruunaa tutkinnon. Tekniikan kandidaatintyö on suppeahko selvitys- tai suunnittelutehtävä, joka osoittaa oman alan hallintaa.

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

 1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
 2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien sekä Tekniikan viestintä -kurssin suorittaminen
 3. Kandiseminaarin esityksen pitäminen
 4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
 5. Kandidaatintyön syöttäminen laturiin (ks. ohjeet alla)
 6. HOPS:in viimeisen version hyväksyttäminen 
 7. Tutkinnon anominen OSAT- järjestelmässä (HOPS liitteeksi)
 8. Anna Kandipalaute

Tutkintotodistuksen haun ja myöntämisen aikataulu 2017-2018

Kandipalautetta, kiitos!

Kandidaatintyön seminaari

Kandidaatintyön seminaari on pakollinen osa kandidaatintyötä. Seminaarissa kandidaatintyön tehneet opiskelijat esittelevät oman työnsä kanssaopiskelijoille. Tarkemmat ohjeet esityksistä kandidaatintyön kirjoitusohjeessa.

Ilmottautuminen kevään 2019 kandiseminaariin tehdään tänne: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dn5XxvYvUbKbQGBEzwBfby_ABwufeLGmImqRTxkIFP0/edit?usp=sharing 

Yleisön ei tarvitse ilmottautua seminaariin. Jos opiskelijan täytyy valmistua aikaisemmin ja seminaariaika on liian myöhään, opiskelijan täytyy sopia erillinen seminaariaika.

Kevään 2019 seminaarit 

Ti 23.4. klo 10:15-12:00 salissa TS101
To 25.4. klo 8:15-10:00 salissa 131
Pe 26.4. klo 8:15-10:00 salissa PR102
Pe 26.4. klo 10:15-12:00 salissa PR102
Ke 8.5. klo 10-12 salissa TS128
To 9.5 klo 10-12 salissa TS128

Kandintyön osat

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan  tutkinto-ohjelmassa on erilaisia tapoja kandidaatintyön tekemiseksi. Vuonna 2011 ja sen jälkeen aloittaneilla on käytössä itsenäiset kandidaatintyöt.  Ennen vuotta 2011 aloittaneiden on mahdollista tehdä ns. nippukandi, jossa dokumentoidaan kahden isohkon harjoitustyön*  tulokset yhdeksi kokonaisuudeksi mutta he voivat tehdä kandidaatintyönsä vaihtoehtoisesti tutkielmamuotoisena. Heidän opetussuunnitelmassaan kandidaatintyöhön kuuluneet opintojaksot* on kuitenkin suoritettava esim. valinnaisina opintoina.

* Tietoliikennetekniikka: 521365A Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut 3,5 op + 521378A Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 4,5 op

* Muut: 521024A Ohjelmoitava elektroniikka 5 op + 521433A Analogiatekniikan työt 3 op

Itsenäisen tutkielmamuotoisen kandidaatintyön aiheita on tutkimusaloittain tarjolla Optiman työtilassa Sähkötekniikan Kandintyöt.

Sähköinen kandidaatintyö

Oulun yliopiston opinnäytetyöt käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti, opiskelija painattaa vain itselleen tarvitsemansa kirjat. Ohjaajan tarkastuksen ja luvan antamisen jälkeen jälkeen valmis kandidaatintyö syötetään Laturi-järjestelmään sähköisessä muodossa.

Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Kandidaatintyön syöttäminen Laturiin:

 1. Työn ohjaaja arvioi valmiin työn ja antaa (sanallisen) luvan kandidaatintyön syöttämiseen laturiin
 2. Opiskelija lähettää sähköpostin koulutuksen lähipalvelupisteeseen (study.itee@oulu.fi) aiheella "Sähkötekniikan kandidaatintyön laturointi" ja pyytää lupaa opinnäytetyön syöttämiseen
 3. Opiskelija syöttää työn Laturiin
  • Urkund-tarkastuksen valinta sekä opinnäytteen julkisuusvalinta
 4. Urkund-tarkastus
 5. Laturista tulee viesti työn ohjaajalle
 6. Työn ohjaaja noutaa kandidaatintyön ja urkund-raportin Laturista
  • Jos tarvitaan urkund-tarkastuksen jälkeen muutoksia, opiskelija korjaa työn ja ottaa yhteyttä laturiin uudelleen syöttämistä varten
 7. Työn ohjaaja ilmoittaa tutkinto-ohjelman suunnittelijalle, että työ on hyväksytty (työ liitteenä suunnittelijalle)
 8. Opintoasiansihteeri syöttää hyväksymistiedon Oodiin
 9. Oodista menee tieto Laturiin ja Laturi julkaisee työn

Valmistumistilaisuus

Kandidaatit osallistuvat kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin (valmistumistilaisuus).  Publiikit järjestetään tutkinnon myöntöpäivänä klo 14.15. alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti. Ilmottautuminen publiikkiin tapahtuu OSAT-järjestelmässä tutkinnon anomisen yhteydessä. Kevään 2018 publiikki järjestetään18.6.2018.

10.9.2018 pidetyn kandidaatintyöinfon materiaali:

Kandidaatintyö180910.pdf

 

Viimeksi päivitetty: 17.11.2020