Kohti parempaa langatonta tulevaisuutta

Centre for Wireless Communications on kansainvälinen tutkimus- ja oppimisympäristö, joka muodostuu perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoista sekä noin 120 hengen tutkimus- ja opetushenkilökunnasta.

CWC profiloituu kansainvälisesti korkeatasoisena tietoliikennetekniikan alan yksikkönä, jonka ydinosaamista on tieteellinen perusopetus ja -tutkimus sekä ajankohtainen soveltava tutkimus.

CWC:n tutkimusryhmissä työskentelee kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneita suomalaisia ja ulkomaalaisia tietoliikennetekniikkaosaajia, jotka edustavat kaikkia urakehityksen vaiheita diplomityöntekijöistä kansainvälisen tason huippuprofessoreihin.

CWC:n toiminta on organisoitunut kahteen tutkimusyksikköön:

Viimeksi päivitetty: 31.3.2017