Yhteistyö

Centre for Wireless Communications (CWC) on korkeatasoinen kansainvälinen oppimis- ja tutkimusympäristö. CWC:n opiskelijat, tutkijat ja opettajat tuottavat laadukkaita opinnäytetöitä ja vertaisarvioituja julkaisuja.

CWC toimii kiinteässä yhteistyössä alan keskeisten suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Täydentävällä rahoituksella toteutetaan tutkimusprojekteja, joiden tuloksina syntyy lyhyellä aikajänteellä parnereiden hyödynnettävissä olevia tutkimustuloksia ja immateriaalioikeuksia.

Korkeatasoista akateemista tutkimusta tekemällä varmistetaan, että yhteistyökumppaneiden käytössä on kaikki tarvittavat tietämys uusia teknologiaharppauksia varten.

Tutkimusprojekteissa tärkeimpinä rahoittajina ovat mm. Suomen Akatemia, TEKES ja EU.

CWC:n tutkimusryhmät ovat Infotech Oulun täysjäseniä.

Tutkimusryhmien jatko-opiskelijat voivat hakea rahoitusta valtakunnallisesta GETA-tutkijakoulusta ja hyödyntää sen kurssitarjontaa.

Double Degree -sopimuksia on Asian Institute of Technologyn ja  Japan Advanced Institute of Science and Technologyn kanssa.

Yhteistyöyliopistojamme USA:ssa ovat University of Maryland ja Rice University.

Yhteyshenkilömme opetukseen, tutkimukseen, työharjoitteluihin tai opinnäytteisiin liittyvässä yhteistyössä on kehityspäällikkö Hanna Saarela (vanhempainlomalla vuonna 2016).
 

 

Viimeksi päivitetty: 29.6.2016