Uusi koulutusohjelmavastaava

 

Henrik Hedberg on aloittanut koulutusohjelmavastaavana tietojenkäsittelytieteiden laitoksella 1.9.2014.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaan tutkintotavoitteisen koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tiedekunnan koulutusdekaanin nimeämä vastuuhenkilö.

Henrik Hedberg on vastuussa viisivuotisesta tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta, joka sisältä luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot, sekä kaksivuotisesta maisteriohjelmasta. Marianne Kinnula jatkaa kansainvälisen Masters Degree Programme in Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GS3D) maisteriohjelman koulutusohjelmavastaavana.

Lisäksi Henrik Hedberg toimii opinnäytteiden arviointiryhmän (OAR) ja opetuksen kehittämistyöryhmän (OKTR) puheenjohtajana. Yhdessä nämä muodostavat laitoksen koulutusohjelmatoimikunnan. Koulutuksen johtosäännön mukaan koulutusohjelmatoimikunta tukee koulutusohjelman vastuuhenkilön toimintaa ja arvostelee lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat. Sen jäsenet nimittää koulutusdekaani. Henrik Hedberg on myös vastuussa laitoksen yleisistä opetusjärjestelyistä kurssi- ja opettajatasolla ja on laitoksen johtoryhmän jäsen.

Laitoksen henkilöstömäärä on noin 90, joista noin 50 osallistuu opettamiseen. Opiskelijoita on yli 1000. Vuotuinen opetuksen laajuus on yli 20 000 ECTS-opintopistettä vuonna 2013.

Henrik Hedberg on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon tietojenkäsittelytieteissä Oulun yliopistossa vuonna 2002 ja lisensiaatin tutkinnon 2005. Hän on ollut useissa tehtävissä, kuten yliassistenttina ja lehtorina, laitoksella vuodesta 1998. Hän on erikoistunut avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitykseen ja teknologioihin.

Viimeksi päivitetty: 1.9.2014