Tutustu alaan

Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. Tietojenkäsittelytieteen opetus keskittyy tietojärjestelmien, ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden suunnitteluun sekä toteutukseen. Yhtä tärkeää on myös oppia ymmärtämään, miten tietotekniikan avulla kyetään tukemaan ihmisten ja organisaatioiden toimintaa erilaisissa työtilanteissa sekä miten ohjelmistoliiketoimintaa kehitetään globaalissa kilpailukentässä.

Opiskeluaikana kehitetään myös työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja kuten kirjallista ja suullista viestintää sekä ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelijalla on valmiudet työelämään siirryttyään suunnitella tietoteknisiä ratkaisuja uusiin sovellustilanteisiin ja kyky itsenäisesti seurata alan ja menetelmien tulevaa kehitystä.

Informaatioteknologia on nykyään sulautunut moneen arkielämän osa-alueeseen: johtamiseen, terveydenhuoltoon, teollisuustuotantoon, markkinointiin, peleihin, viihteeseen ja kuluttajasovelluksiin. Ohjelmistoalan jatkuvasta kasvusta ovat esimerkkinä suomalaisten ohjelmistoyritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Yhteiskunnassamme ei oikeastaan ole enää palvelua, johon ICT (Information and Communications Technology) ei tavalla tai toisella liittyisi. Tietoliikenteellä ja viestintätekniikalla on suuri merkitys jokapäiväisessä elämässämme, vaikkei sitä aina tule ajatelleeksi.

ICT-ala on muuttunut voimakkaasti viime vuosina. Perustoimintoja ja teollista tuotantoa on siirretty ulkomaille. ICT-ala on merkittävä työllistäjä tulevaisuudessakin, mutta työnkuvat tulevat muuttumaan. Asiantuntijuuden ja palveluiden tarjoamisen rooli alalla kasvaa yhä. Rutiinityöstä siirrytään entistä selvemmin innovointiin, tuotekehitykseen ja palveluiden hallintaan. ICT-ala kehittyy huimaa vauhtia. Emme tiedä, millaisia tulevaisuuden työtehtävät ja –paikat ovat. Sen tiedämme, että alan osaajia tarvitaan jatkuvasti.

Viimeksi päivitetty: 5.11.2019