Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen historiateos julkaistiin

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen historia on koottu kirjaksi Ihmiskeskeinen tietotalo: Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen historia 1969–2005. Teoksen tekijöinä ovat Henry Oinas-KukkonenMikko Myllykangas ja Veli-Pekka Leivo.

Laitoksen kehitys ja kasvu kirjan kuvaamina vuosikymmeninä olivat huimaavia. TOL:n vaikutus Oulun alueen ICT-sektorin kehityksessä on ollut ratkaisevan tärkeä.

Oulun yliopistossa ymmärrettiin, että laskentapalveluiden lisäksi tarvittiin tietojenkäsittelyalan syvempää opetusta ja tutkimusta. Vahvuutena oli näkemys tietojenkäsittelystä kokonaisuutena, johon kuuluivat niin ihmiset, tietojenkäsittelylaitteet kuin organisaatiotkin.

Tietojenkäsittelytieteiden laitos on elänyt kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Teoreettisten mallien lisäksi tehtiin soveltavaa tutkimusta, ja koulutusta kehitettiin teollisuuden tarpeiden pohjalta. Yhteistyön tulokset palvelivat nousevaa elektroniikkateollisuutta.

Ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa teollisuusyhteiskunnasta viestintäteknologian kehityksen myötä informaatioyhteiskunnaksi edettiin yhä uusille aloille, suuntautumisvaihtoehtoihin ja ohjelmiin, opiskelijamäärät kasvoivat ja toimintaa laajennettiin Oulun alueen ulkopuolelle.

Valittu tietojenkäsittelyn kokonaisnäkemys on auttanut vastaamaan teknisen kehityksen mukanaan tuomiin muutoksiin viidellä eri vuosikymmenellä.

Historiateos julkistettiin Tietojenkäsittelytieteen päivillä Oulussa 3.6.2013. Teoksen julkaisija on Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys.

Viimeksi päivitetty: 4.6.2013