EMSE - Eurooppalainen ohjelmistotekniikan maisteriohjelma

Eurooppalainen ohjelmistotekniikan maisteriohjelma (European Masters Programme in Software Engineering, EMSE) on kaksivuotinen yliopistojen yhteinen Erasmus Mundus -maisteriohjelma (120 opintopistettä), jossa kaikki opetus on englanniksi. Sen järjestävät yhteistyössä neljän eurooppalaisen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokset (konsortio):

  • Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Madridissa Espanjassa 
  • Technische Universität Kaiserslautern (UNIKL) Kaiserslauternissa Saksassa 
  • Free University of Bozen-Bolzano (UNIBZ) Bolzanossa Italiassa 
  • Oulun yliopisto (OY)

Ohjelmassa opiskelijat liikkuvat kahden eri konsortion yliopiston välillä. ”Mobility track” on yksi liikkuvuusjakso, jonka aikana opiskelija viettää yhden vuoden yhdessä yliopistossa (eli ensimmäisessä yliopistossa) ja toisen vuoden toisessa yliopistossa (eli toisessa yliopistossa). Opetus on projektiluonteista, eli opiskelijoille tarjotaan useita eri työharjoittelu- ja projektimahdollisuuksia yliopistossa ja yrityksissä.

Ohjelman opiskelijat oppivat perusteellisesti ne tiedot, joita tarvitaan ohjelmistoyrityksen johtamiseen, IT-asiantuntijana toimimiseen tai soveltavaan tutkimukseen. Lisäksi ohjelma valmistaa opiskelijoita ESE-tohtoriopintoihin. Suoritettuaan koko opinto-ohjelman ja täytettyään kaikki maisteriohjelman vaatimukset opiskelijat saavat kaksoistutkinnon eli yhden tutkinnon kummastakin yliopistosta, jossa he opiskelivat.

Yhteystiedot

Muhammad Ovais Ahmad
Ohjelmakoordinaattori
emse@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 16.8.2019