Yhteistyö

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma ja tutkimusyksiköt ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään tutkimusprojekteissa, opintoihin liittyvissä Projektitoiminta-, TK-projekti- ja Käytettävyystestauskursseissa sekä Pro Gradu -tutkielmissa.

Tutkinto-ohjelma järjestää myös vuosittain tuettua työharjoittelua. Mahdollisia harjoittelupaikkoja voi ehdottaa joko suoraan opiskelijalle tai tutkinto-ohjelman yhdyshenkilölle.

Viimeksi päivitetty: 30.5.2017