Opiskelu

Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja alan asiantuntijoista on suuri kysyntä.

Opiskelu Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa tarjoaa hyvät työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet ICT-toimialan huippupaikoille.

Tietojenkäsittelytieteen opetus fokusoituu tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Samalla voidaan kehittää työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja kuten kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä. Työhön orientoituminen on jo osa opiskeluprosessia. Valmistuneiden työpaikkoina ovat yleensä ICT-alan yritykset, palvelu- ja teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä koulutusorganisaatiot.

Viimeksi päivitetty: 25.9.2018