Pienryhmäohjaus

1. Uudet opiskelijat

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille yleisorientaatiota ja tutustumista yliopiston eri kohteisiin ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukautena. Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä.

2. Opiskelijatutorointi

Tutkinto-ohjelman opiskelijat toimivat koulutettuina pienryhmäohjaajina uusille opiskelijoille.

3. Omaopettajat

Kaikille LuK-vaiheen ja kansainvälisen maisteriohjelman (GS3D) opiskelijoille on nimetty omaopettaja.

Viimeksi päivitetty: 11.11.2016