Opinnäytteet

Opintoihin kuuluu opinnäytteinä kandidaattivaiheessa 7 opintopisteen laajuinen LuK-tutkielma ja maisterivaiheessa 30 opintopisteen laajuinen Pro gradu -tutkielma.

LuK-tutkielma 7 op (811383A)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvän kandidaatin tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen viestintään. Sisältö voi koostua kokeellisesta osasta ja kirjallisesta tutkimustyöstä tai pelkästään kirjallisuuteen perustuvasta tutkielmasta. Tutkielma arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

 

Master's Thesis 30 op (813613S)

Opintojakso on koko koulutusohjelmaa ja suuntautumisvaihtoehtoa integroiva kokonaisuus. Filosofian maisterin tutkintoon sisältyvän Pro gradu –tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään.

 

Viimeksi päivitetty: 20.6.2017