Työharjoittelu

Harjoittelulla tarkoitetaan yleisesti opiskelijan opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön. Harjoittelusta löytyy tärkeimmät asiat Oulun yliopiston kaikille koulutusaloille yhteisiltä opiskeluasioiden sivuilta. Sieltä opiskelija saa mm. vinkkejä työnhakuun ja näkee ilmoituksia Oulun yliopistolle ilmoitetuista harjoittelupaikoista. Työharjoittelusta kiinnostuneen opiskelijan on hyvä tutustua ensin näihin yliopiston yleisiin sivustoihin ja ohjeistuksiin.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvä työharjoittelu on valinnainen opintojakso, jonka voi suorittaa kahdella tavalla: joko raportoimalla työharjoittelusta jälkikäteen tai laatimalla ennen harjoittelua suunnitelman, raportoimalla sekä viikoittain kahden kuukauden ajan että harjoittelun lopuksi. Jälkimmäinen vaihtoehto on pakollinen niille opiskelijoille, jotka saavat yliopiston harjoittelutukea. Opintojakson suorittaminen edellyttää työskentelyä sellaisissa ICT-alan ammattitehtävissä, joissa voi soveltaa koulutuksessa suoritettuja opintoja. Opintopisteitä työharjoittelusta voi saada 3-5 riippuen työharjoittelun kestosta; esim. raportoimalla jälkikäteen 4 kk kokopäiväistä työskentelyä, voi saada 5 opintopistettä. Tuetussa harjoittelussa voi saada 5 opintopistettä jo 2 kk työharjoittelusta, mutta tämä edellyttää aiemmin mainittua laajempaa dokumentointivelvoitetta. Opinto-oppaasta löytyy erilliset opintojaksot sekä kandi- (814311A) että maisteritutkinnolle (814601S), joiden kuvauksiin ja tietoihin on syytä tutustua. Opiskelija hankkii omaan alaan liittyvän harjoittelupaikan itse ja laatii työnantajan kanssa työsopimuksen. Harjoittelun lopuksi työnantaja antaa opiskelijalle todistuksen tehdystä työstä.

Jos kaipaat vinkkejä työpaikan etsintään, kannattaa vilkaista täältä ja työpaikkoja täältä. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijan kannattaa olla itse aktiivinen työpaikan löytymiseksi. Monet alan yritykset eivät julista vapaita harjoittelupaikkoja avoimesti, koska eivät ehdi työstää hakemusten synnyttämää byrokratiaa. Sen sijaan joillakin yrityksillä löytyy verkosta ohjeet/lomake työharjoitteluun hakemiseksi. Mieti, missä olet hyvä ja mikä sinua kiinnostaa aivan erityisesti. Etsi verkosta yrityksiä, joilla voisi olla sinua kiinnostavia työtehtäviä. Ota rohkeasti yhteyttä. Kannattaa myös harkita oman verkkoprofiilin muokkaamista henkilökohtaiseksi käyntikortiksi/näyteportfolioksi, josta mahdollinen työnantaja saa hyvän kuvan taidoistasi ja aiemmista tekemisistäsi. Jos tarvitset tukea harjoittelupaikkasi järjestymiseen, tutustu yliopiston myöntämään harjoittelutukeen. Työharjoittelun opintojaksot sopivat hyvin yliopiston myöntämällä harjoittelutuella tuettuun harjoitteluun, joka tyypillisesti kestää vähintään 2 kk.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmakohtaiset harjoittelutuen hakukriteerit

Yliopisto tukee vuosittain myös tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden harjoittelua. Tukia on vuosittain jaossa rajallinen määrä ja niitä kannattaa hakea heti, kun haku avautuu. Tuet saattavat loppua jo ennen kuin hakuaika päättyy, koska tukia myönnetään hakujärjestyksessä. On suositeltavaa, että opiskelija ryhtyy hankkimaan mahdollista harjoittelupaikkaa jo hyvissä ajoin syksyllä, ennen kuin harjoittelutuet avataan haettavaksi. Harjoittelutuella korvataan mm. työnantajalle osa harjoittelijan palkkakustannuksista. Myös harjoittelutuesta löytyy ajantasaisin yleistieto harjoittelun yhteisiltä verkkosivuilta (kuten tuen suuruus tai hyödyllisiä vinkkejä työnhakuun). Tutustu ensin siihen, koska kaikki se, mitä siellä sanotaan, pätee myös tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden harjoittelutukiasioihin. Näiden lisäksi harjoittelutuen hakeminen/saaminen edellyttää, että

  • olet läsnä olevaksi ilmoittautunut tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelija.
  • suorittamasi opinnot mahdollistavat harjoittelun tietojenkäsittelytieteen alan ammattitehtävissä.
  • et ole aiemmin saanut tutkintoosi Oulun yliopiston myöntämää työharjoittelutukea.
  • sitoudut sisällyttämään harjoittelutuella suoritetun työharjoittelujakson osaksi valinnaista opintojaksoa (Internship in ICT duties [814311A] TAI Work Experience in ICT responsibilities [814601S]) raportoimalla harjoittelusi heti harjoittelun päätyttyä (tarkemmat ohjeet oppimisympäristön työtilassa).
  • olet sopinut harjoittelun suorittamisesta tietojenkäsittelytieteiden harjoittelusta vastaavan yhteishenkilön kanssa ennen työn aloittamista (kts. yhteystiedot alla). 

Yliopisto tukee myös tutkinto-opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua. Tästäkin löydät lisätietoa harjoittelun yhteisiltä verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö

Yliopistonlehtori Tonja Molin-Juustila
tonja.molin-juustila (at) oulu.fi

Hän antaa tarvittaessa lisätietoja ja lisää sinut jäseneksi kurssin työtilaan. Kun otat yhteyttä, kerro taustatietoina työnantaja, työtehtävät, työsuhteen kesto sekä harjoittelun sovittu ajankohta. Lisätietoja voi kysyä myös sähköpostilla.

Viimeksi päivitetty: 25.4.2019