Kesäopinnot

Oulun yliopistossa järjestetään kesällä paljon sekä varsinaista opetusta että tenttejä. Kannattaa hyödyntää koko yliopiston tarjonta esimerkiksi opiskelemalla sivuaineita kesällä. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tarjoamat psykologian 25 op:n kokonaisuus ja kasvatustieteiden 25 op:n kokonaisuus soveltuvat hyvin tietojenkäsittelytieteilijöille.

Myös työharjoittelu (Työharjoittelu ICT-tehtävissä tai Work Experience in ICT Responsibilites) sopii hyvin suoritettavaksi kesällä.

Kesäopetus 2019

Lähiopetusta annetaan touko-kesäkuussa seuraavilla kursseilla:

Katso lisää tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen kesäopinnoista.

Kesätentit 2019

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätenttipäivinä järjestetään seuraavat tietojenkäsittelytieteiden kesätentit:

 • 3.6.2019 Diskreetit rakenteet (tentaattori Ari Vesanen)
 • 3.6.2019 Tietorakenteet ja algoritmit (tentaattori Ari Vesanen, suorittamiseen tarvitaan myös hyväksytty harjoitustyö tai vastaava)
 • 3.6.2019 Emerging Technologies and Issues (tentaattori Harri Oinas-Kukkonen)
 • 8.6.2019 Tietoturva (tentaattori Mari Karjalainen, suorittamiseen tarvitaan myös hyväksytty harjoitustyö tai vastaava)
 • 17.6.2019 Tietokonearkkitehtuurit (tentaattori Ilkka Räsänen)
 • 17.6.2019 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet (tentaattori Mikko Rajanen, suorittamiseen tarvitaan myös hyväksytty harjoitustyö tai vastaava)
 • 17.6.2019 Advanced Topics in Human-Centered Design (tentaattori Mikko Rajanen)
 • 24.8.2019 IT Infrastructure (tentaattori Petri Pulli, suorittamiseen tarvitaan myös hyväksytty harjoitustyö tai vastaava)
 • 24.8.2019 Johdatus ohjelmointiin (tentaattori Ilkka Räsänen, tentti on vaihtoehtoinen harjoitustehtävien palauttamiselle; katso kesäkurssi)
 • 24.8.2019 Real Time Distributed Software Development (tentaattori Petri Pulli, suorittamiseen tarvitaan myös hyväksytty harjoitustyö tai vastaava)

Harjoitustöiden yms. palautusmahdollisuuksia kesällä 2019

Ainakin seuraavilta kursseilta on harjoitustyön tai vastaavan palautusmahdollisuus heinä- tai elokuun loppuun mennessä:

 • Advanced Research Methods (vastuuopettaja Netta Iivari): ohjeet vastuuopettajalta
 • Embedded Software Development Environments (vastuuopettaja Antti Juustila): ohjeet wikissä, ei tukea tarjolla, vain itsenäinen harjoitustyön suoritus
 • Information Systems Theory (vastuuopettaja Netta Iivari): ohjeet vastuuopettajalta
 • Interaction Design (vastuuopettaja Netta Iivari): ohjeet vastuuopettajalta
 • IT Infrastructure (vastuuopettaja Petri Pulli): ohjeet Optiman työtilassa IT Infrastructure 2019
 • Johdatus ohjelmointiin (vastuuopettaja Ilkka Räsänen): linkki luentovideoihin Moodlessa, kurssin voi suorittaa ilman tenttiä tekemällä hyväksyttyjä tehtäviä etukäteen määrätyn määrän
 • Johdatus tutkimustyöhön (vastuuopettaja Raija Halonen): ohjeet Nopassa ("Itsenäinen suoritus")
 • Käyttöliittymien perusteet (vastuuopettaja Netta Iivari): ohjeet vastuuopettajalta
 • Ohjelmistoarkkitehtuurit (vastuuopettaja Antti Juustila): ohjeet wikissä, ei tukea tarjolla, vain itsenäinen harjoitustyön suoritus
 • Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi (vastuuopettaja Antti Siirtola): ohjeet vastuuopettajalta, itsenäinen suoritusvaihtoehto: harjoitustyö (aihe sovittava) + Examinarium-tentti, itsenäiseen suoritusvaihtoehtoon ei kuulu ohjausta
 • Olio-ohjelmointi (vastuuopettaja Ilkka Räsänen): ohjeet Moodlessa, kurssi suoritetaan tekemällä kuusi kotitehtävää, jotka löytyvät Moodlesta
 • Organisaatioiden informaatiojärjestelmät (vastuuopettaja Pasi Karppinen): ohjeet Optimassa, pelkkä harjoitustyö tai vastaava riittää suoritukseen
 • Real Time Distributed Software Development (vastuuopettaja Petri Pulli): ohjeet Optiman työtilassa RTSD-2018 (815305A)
 • Research Methods (vastuuopettaja Arto Lanamäki): ohjeet vastuuopettajalta, kurssi suoritetaan kirjoittamalla oppimispäiväkirjoja
 • Tietojärjestelmien suunnittelu (vastuuopettaja Pasi Karppinen): ohjeet Optimassa, pelkkä harjoitustyö tai vastaava riittää suoritukseen
 • Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet (vastuuopettaja Mikko Rajanen): ohjeet Moodlessa
 • Tietoturva (vastuuopettaja Mari Karjalainen): ohjeet Optimassa, kurssisuoritus sisältää tentin ohella harjoitustehtäviä ja esseen.
 • Usability Testing (vastuuopettaja Mikko Rajanen): ohjeet Moodlessa (individual usability testing process)

Muiden kurssien suorittamiseksi kesällä ole yhteydessä suoraan kurssin vastuuopettajaan.

 

Viimeksi päivitetty: 24.4.2019