Kesäopinnot

Oulun yliopistossa järjestetään kesällä paljon sekä varsinaista opetusta että tenttejä. Kannattaa hyödyntää koko yliopiston tarjonta esimerkiksi opiskelemalla sivuaineita kesällä. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tarjoamat psykologian 25 op:n kokonaisuus ja kasvatustieteiden 25 op:n kokonaisuus soveltuvat hyvin tietojenkäsittelytieteilijöille.

Kesäopetus 2019

Lähiopetusta annetaan touko-kesäkuussa seuraavilla kursseilla:

Katso lisää tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen kesäopinnoista.

Kesätentit 2019

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätenttipäivät

Harjoitustöiden yms. palautusmahdollisuuksia kesällä 2019

Harjoitustöiden ja vastaavien palauttamiseksi kesällä ole yhteydessä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Huomaa, että palautuspäivän on oltava viimeistään 31.7., jotta suoritus voidaan kirjata lukuvuoden 2018-2019 opinnoiksi.

Viimeksi päivitetty: 14.3.2019