Kesäopinnot

Oulun yliopistossa järjestetään kesällä paljon sekä varsinaista opetusta että tenttejä. Kannattaa hyödyntää koko yliopiston tarjonta esimerkiksi opiskelemalla sivuaineita kesällä. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tarjoamat psykologian 25 op:n kokonaisuus ja kasvatustieteiden 25 op:n kokonaisuus soveltuvat hyvin tietojenkäsittelytieteilijöille.

Kesäopetus 2018

Lähiopetusta annetaan touko-kesäkuussa seuraavilla kursseilla:

  • Johdatus ohjelmointiin
  • Olio-ohjelmointi
  • Ohjelmiston rakentaminen (jatkuu elokuulle)

Katso lisää tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen kesäopinnoista.

Kesätentit 2018

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätenttipäivät ovat ma 4.6. ja ma 18.6.

Harjoitustöiden yms. palautusmahdollisuuksia kesällä 2018

Harjoitustöiden ja vastaavien palauttamiseksi kesällä ole yhteydessä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Huomaa, että palautuspäivän on oltava viimeistään 31.7., jotta suoritus voidaan kirjata lukuvuoden 2017-2018 opinnoiksi.

Viimeksi päivitetty: 24.5.2018