Sivuaineet

Sivuaineopinnoilla tarkoitetaan toisen tutkinto-ohjelman opintojen sisällyttämistä tutkintoon.

Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Tietojenkäsittelytieteiden luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu 25 opintopisteen laajuinen sivuainekokonaisuus.

Filosofian maisteri (FM)

Tietojenkäsittelytieteiden filosofian maisterin tutkintoon voi valita vapaasti 30 opintopisteen verran valinnaisia opintoja, jotka voivat sisältää myös sivuaineopintoja.

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 8.5.2018