Sivuaineena

Uudet sivuainevaatimukset 2019-2020 löytyvät osoitteesta   https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot#6197

Tietojenkäsittelytieteissä voi suorittaa 25 opintopisteen (approbatur) tai 60 opintopisteen (cum laude approbatur) laajuiset sivuaineopinnot.

Oulun yliopiston opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineeseen kuuluville opintojaksoille voi osallistua vapaasti ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset opiskelijamäärärajoitukset.

Pakolliset opintojaksot

Koodi
Nimi
Laajuus
810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin JA 5

811118P
811122P

521141P

Ohjelmointi tutuksi tai
Johdatus ohjelmointiin tai

Ohjelmoinnin alkeet

5

Valinnaiset opintojaksot

Koodi
Nimi
Laajuus
813316A Business Process Modelling 5
811120P Diskreetit rakenteet 5
811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 5
521150A Internetin perusteet 5
811375A Käyttöliittymäohjelmointi 5
811379A Käyttöliittymien perusteet 5
815345A Ohjelmistoarkkitehtuurit 5
811174P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 5
811346A Ohjelmistotekniikka 5
811118P Ohjelmointi tutuksi 5
812339A Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5
812341A Olio-ohjelmointi 5
812342A Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu 5
812305A Organisaatioiden informaatiojärjestelmät 5
812332A Tietojärjestelmien suunnittelu 5
811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet 5
811394A Tietokantajärjestelmät 5
811395A Tietokantojen perusteet 5
810122P Tietokonearkkitehtuuri 5
811312A Tietorakenteet ja algoritmit 5
811168P Tietoturva 5
811391A Vaatimusmäärittely 5

 

Viimeksi päivitetty: 9.9.2019