Tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma kouluttaa luonnontieteiden kandidaatteja ja filosofian maistereita pääaineenaan tietojenkäsittelytiede. Kansallisen viisivuotisen tutkinnon ja kaksivuotisen maisteriohjelman lisäksi järjestään kaksivuotiset kansainväliset maisteriohjelmat Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GS3D) ja European Master Programme in Software Engineering (EMSE).

Tutkinto-ohjelmavastaava

Henrik Hedberg
henrik.hedberg (at) oulu.fi

Koulutusdekaanin nimeämä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö vastaa tutkinto-ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta ja laadunhallinnasta. Häntä tukee tutkinto-ohjelmatoimikunta.

Viimeksi päivitetty: 2.10.2017