Organisaatio

Tutkinto-ohjelmavastaava

 • Tutkinto-ohjelman suunnitelu, toteutus ja laadunhallinta
 • Kehittämistoimien suunnittelu, toimeenpano ja seuranta
 • Opetussuunnitelman periaatteiden laatiminen
 • Avoimen yliopiston opetuksen suunnittelu
 • Koulutusbudjetin sekä talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen
 • Opiskelijavalinta
 • Markkinoinnin ja opiskelijarekrytoinnin suunnittelu ja toteutus
 • AHOT- ja poikkeavien HOPS-hakemusten käsittely
 • Yhteistyö muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa
 • Opetuksen kehittämistyöryhmän puheenjohtaja
 • Opinnäytteiden arviointiryhmän puheenjohtaja

Henrik Hedberg
henrik.hedberg (at) oulu.fi

Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattorit

 • Maisteriohjelman suunnittelu ja kehittäminen
 • Maisteriohjelman markkinointi ja opiskelijarekrytointi
 • Opiskelijavalinta
 • Yhteistyö kumppaniyliopistojen kanssa

Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GS3D)

Marianne Kinnula
marianne.kinnula (at) oulu.fi

European Master Programme in Software Engineering (EMSE)

Muhammad Ahmad Ovais
ovais.ahmad (at) oulu.fi

Opetuksen kehittämistyöryhmän sihteeri

 • Kokousten valmistelu ja pöytäkirjan laadinta
 • Opetussuunnitelmatyön läpivienti
 • Opiskelijapalautteen keruun ja käsittelyn toteuttaminen

Arto Lanamäki
arto.lanamaki (at) oulu.fi

Resurssimanageri

 • Henkilöresurssointi
 • Lukujärjestystyön yhdyshenkilö

Juha Iisakka
juha.iisakka (at) oulu.fi

Kansainvälisyysvastuuhenkilö

 • Kansainvälisen liikkuvuuden kehittäminen ja toteuttaminen
 • Yhdyshenkilö kansainvälisen liikkuvuuden yhteistyökumppaneille
 • Vaihto-opiskelun erikoiskurssien vastuuhenkilö
 • Opintoneuvonta kansainvälisiin opintoihin liittyvissä asioissa

Juha Iisakka
juha.iisakka(at)oulu.fi

Harjoitteluvastuuhenkilö

 • Työelämäyhteistyön kehittäminen ja toteuttaminen
 • Yhdyshenkilö työelämäyhteistyön kumppaneille
 • Harjoittelukurssien vastuuhenkilö
 • Opintoneuvonta harjoitteluihini liittyen

Tonja Molin-Juustila
tonja.molin-juustila(at)oulu.fi

Omaopettajakoordinaattori

 • Omaopettajayhdyshenkilö
 • Pienryhmäohjauksen yhdyshenkilö
 • Orientoivien opintojen vastuuhenkilö

Leena Ventä-Olkkonen
leena.venta-olkkonen (at) oulu.fi

Markkinointikoordinaattori

 • Markkinoinnin ja opiskelijarekrytoinnin suunnittelu ja toteutus
 • Web-sivuston kehittäminen ja päivittäminen
 • Sosiaalisen median kanavien kehittäminen ja päivittäminen
 • Tapahtumien järjestäminen
 • Lukioyhteistyön kehittäminen
 • Uutisten toimittaminen

Elina Annanperä
elina.annanpera (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 28.8.2018