Opiskelijaprojektit

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman projektiopetus koostuu kahdesta itsenäisestä projektikurssista:
Projektitoiminta (aiemmin Projekti I) ja TK-projekti (aiemmin Projekti II). Kummallakin näistä on hieman toisistaan poikkeavat tavoitteet.

Projektitoiminta

Projektitoiminta - kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija projektityöskentelyyn käytännössä, antaa mahdollisuus integroida aiempia kandivaiheen opintoja sekä soveltaa projektitoiminnan perusteita käytännön tilanteisiin. Tavoitteena on, että kurssin päätyttyä opiskelija pystyy toimimaan ja työskentelemään tuottavasti tietojenkäsittelytieteen alan projektissa. Yleensä projektitoiminta -kurssin toimeksiannot ovat kohtalaisen selkeästi määriteltyjä ja rajattuja, eikä opiskelijoiden tule käyttää projektista suurta osaa sen tavoitteiden määrittelyyn. Tämä mahdollistaa keskittymisen nimenomaan toimintatapojen omaksumiseen ja projektin tuloskolmion hallintaan projektin läpiviennin ajan. Projektitoiminta kurssin projekti on yleensä toteutuspainotteinen (lue: ohjelmointi) projekti.

Tilaajainfo

TK-projekti

TK-projekti -kurssilla tavoitteena on integroida akateemisesti koulutetun asiantuntijan työskentelytaitoja käytännön työelämäprojekteihin. Tällä kurssilla on tarkoitus keskittyä siihen, mitä yliopistotutkinnon suorittaneelta tietojenkäsittelytieteiden maisterilta voidaan käytännössä odottaa erilaisissa työelämäntutkimus- ja kehityshankkeissa. Kurssi harjaannuttaa maisterivaiheen opiskelijaa toimimaan monipuolisena alansa ammattilaisena. Kurssi antaa valmiuksia toisaalta myös niille, jotka suuntaavat akateemiselle työuralle, kuin myös niille jotka tulevat omissa työorganisaatioissaan toimimaan asiantuntijatehtävissä, ja tuottamaan esimerkiksi systemaattisella, akateemisella tavalla tietoa muiden käytettäväksi niin projekteissa kuin muutoinkin. TK-projektin kohdalla oletetaan jo opiskelijoiden projektiosaamisen olevan sillä tasolla, että projektiryhmä osaa itsekin osallistua projektin tavoitteiden määrittelyyn, ja tarkentaa niitä projektin kuluessa hyödyntäen resurssirajoitteisen projektia mahdollisimman tehokkaasti projektin tilaajan eduksi. Tämä projekti on projektinhallinnan näkökulmasta opiskelijoiden taidonnäyte ja toimeksiannot vaihtelevat hyvinkin paljon alan erilaisissa tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, toteutus- ja arviointitehtävissä.

Seuraava toteutus kurssista aloitetaan heti tammikuun alussa. Mikäli olet kiinnostunut jättämään tilauksen projektin toimeksiannoksi, täytä nettilomake, joka löytyy alla olevan linkin takaa ja/tai ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön (tonja.molin-juustila[at]oulu.fi). Toimi hyvissä ajoin, heti kun tiedät hakevasi projektia, mutta viimeistään 1.12. mennessä. Tämän jälkeen toimeksiantoa on vielä mahdollista muokata kuitenkin siten, että lopulliset toimeksiannot tulee toimittaa viimeistään 15.12. mennessä.

Tilaajainfo

Tee tilaus tästä

Yhteydenotot

Juha Iisakka (Projektitoiminta)
email: Juha.Iisakka[at]oulu.fi


Tonja Molin-Juustila (TK-projekti)
email: tonja.molin-juustila[at]oulu.fi

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 24.9.2020