Julkaisu: Oulu kieliyhteisönä

Northern Sociolinguistic Encounters (NSE) -tutkimusryhmän jäsenten tutkimuksista koostuva artikkelikokoelma Oulu kieliyhteisönä on julkaistu. Kirjan on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tietolipas 261
Harri Mantila, Maija Saviniemi, Niina Kunnas (toim.),
Oulu kieliyhteisönä
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2019

Oulun seutu saattaa hahmottua nykysuomalaisen mielessä hyvin yksikieliseksi. Valtakieli suomen lisäksi alueella puhutaan kuitenkin myös ruotsia, saamea, karjalaa sekä lukuisia maahanmuuttajakieliä. Käsillä oleva teos luo sosiolingvistisen katsauksen Oulun seudulla puhuttaviin kieliin ja niiden tilanteeseen.

Kirja käsittelee Oulun ruotsinkielistä historiaa ja nykypäivää, saamenkielisten koulutusmahdollisuuksia, Oulun murretta sekä maahanmuuttajasuomeen kohdistuvia asenteita. Lisäksi teos nostaa esiin alueen vähän tunnetun karjalankielisen yhteisön.

Kirja on tarkoitettu kaikille kielen ja yhteiskunnan suhteesta ja erityisesti Pohjois-Suomen kielitilanteesta kiinnostuneille, ja se soveltuu myös yliopisto-oppikirjaksi. Kirjan kirjoittajat ovat Oulun yliopiston tutkijoita.

Oulu kieliyhteisönä on tilattavissa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkokaupasta.

Last updated: 11.4.2019