Hakeminen DIA-valinnassa

Oulun yliopistossa teknisiä tieteitä voi opiskella kahdessa tiedekunnassa:

  • Teknillisessä tiedekunnassa (arkkitehtuurin, konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat)
  • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa (tietotekniikan ja elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmat)
  • Oulun yliopiston teknillistieteelliseen koulutusalaan kuuluvien diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan DIA-yhteisvalinnan kautta. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan kuuluvan Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman valinta tapahtuu valtakunnallisen tietojenkäsittelytieteen valintayhteistyön kautta.

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin on 20.3. – 3.4.2019

 

Vuoden 2017 vloggaaja Roni Back kävi Studia-messuilla tutustumassa tekniikan alaan ja jututtamassa diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopiskelijoita. Millaista tekniikan opiskelu on käytännössä? Kestääkö vappu 2 viikkoa? Miltä työmarkkinat näyttävät teekkareista?

Katso video >

 

 

 

 

Millaista diplomi-insinööriopiskelu OIKEASTI on?!

Ks. video: https://www.youtube.com/watch?v=2qS7T1yUUIw&utm_source=some&utm_medium=v....

DIA-yhteisvalinnan DI-valintakoe muuttuu tänä keväänä. Ks. video muutoksista: https://www.youtube.com/watch?v=M1WziF_Ut4w&feature=youtu.be.

Tiedote: Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta uudistuu vaiheittain vuosina 2019–2020

Yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka ovat 1.6.2019 mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon (sininen todistus)
  • EB-, IB -tutkinnon Suomessa tai ulkomailla sekä Reifeprüfung-/Deutsches Internationale Abitur –tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat. Keväällä 2019 valmistuvien EB- ja IB-hakijoiden tulee toimittaa alustava arvosanailmoitus (EB) tai "predicted grades" -arvosanat (IB) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä ja lopulliset arvosanansa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä (valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes lopulliset arvosanat on toimitettu).
  • Hakijoiden, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot tai ammatillisen perustutkinnon, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 10.4.2019 klo 15.00 mennessä
  • Keväällä 2019 ammatillisen perustutkinnon suorittavien hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 6.6.2019 klo 15.00 mennessä. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
  • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita koskee pohjoismainen sopimus).
  • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien esittelyt löydät Koulutustarjonta-sivulta.

Ulkomaisen tutkinnon suorittaneet:

  • Hakijoiden on osallistuttava DIA-valinnan valintakokeeseen. Jos hakija ei suorita vaadittua koetta, hänen hakemuksensa hylätään. Valinta suoritetaan vain valintakoemenestyksen perusteella. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidosta.

Suomen kielen taidon osoittaminen:

Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden tulee osoittaa valmiutensa opiskella suomen kielellä. Tätä varten heidän on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Ks. Oulun yliopiston kielitaitovaatimukset.

Lisätietoja Opetushallituksen kielitutkinnoista saat www-sivuilta: www.oph.fi > Yleiset kielitutkinnot.

 

Viimeksi päivitetty: 26.2.2019