Harjoittelupilotti tietotekniikan, sähköteknikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille

TST:n opiskelija, onko suunnitelmissasi työskentely tai työharjoittelu vuoden 2017 kevään tai kesän aikana?
Oletko kiinnostunut samaan siitä viisi opintopistettä? Osallistu pilottiin ja nappaa viisi noppaa työelämäharjoittelusta!

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa uuden viiden opintopisteen laajuisen työelämäharjoittelun.

Kyseessä on pilotointi, joka liittyy kuuden yliopiston yhteiseen harjoittelun ja työelämäjaksojen Tyyli- kehittämishankkeeseen.

 

Uudistetussa harjoittelukurssissa opiskelija laatii ennen työskentelyn aloittamista harjoittelusuunnitelman yhdessä työnantajan ja yliopiston edustajan kanssa.

Suunnitelman toteutumista seurataan harjoittelun ajan viikkopäiväkirjan avulla, jonne kirjataan viikkokohtaisia huomioita harjoittelusta.

Harjoittelun lopuksi opiskelija laatii harjoittelusta loppuraportin, jossa käsitellään mm. oman ammatillisen osaamisen kasvua ja harjoittelun vaikutusta tuleviin opintoihin sekä työllistymiseen.

 

Uudistettu harjoittelu on vaihtoehtoinen suoritustapa olemassa oleville harjoittelukursseille. Pilottiin osallistuminen on mahdollista niille, jotka eivät ole vielä suorittaneet kaikkia tutkintoonsa sisällytettäviä harjoittelukursseja. 

 

Lisätietoja pilottiin osallistumisesta ja suorittamisesta: riku.hietaniemi@ee.oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 3.2.2017