DIA-hakuopas

Hakukelpoisuus

Yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka ovat 1.6.2019 mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon (sininen todistus)
  • EB-, IB- tai –tutkinnon viimeistään keväällä 2019 joko Suomessa tai ulkomailla ja Reifeprüfung-/Deutsches Internationale Abitur -tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat. Keväällä 2019 valmistuvien EB- ja IB-hakijoiden tulee toimittaa alustava arvosanailmoitus (EB) tai "predicted grades" -arvosanat (IB) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä ja lopulliset arvosanansa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä (valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes lopulliset arvosanat on toimitettu).
  • Hakijoiden, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot tai ammatillisen perustutkinnon, tulee toimittaa kopio tutkintodistuksesta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
  • Keväällä 2019 ammatillisen perustutkinnon suorittavien hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 6.6.2019 klo 15.00 mennessä
  • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita koskee pohjoismainen sopimus).
  • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet

Hakijalta, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen, ruotsin tai saamen kielellä, voidaan tarvittaessa vaatia todistus suomen- tai ruotsinkielitaidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse.

DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kotisivu www.dia.fi

Linkki DIA-hakuoppaaseen

Viimeksi päivitetty: 22.10.2018