Yhteistyö

Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittanut tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta tiivistää tietoliikennetekniikan, tietotekniikan ja sähkötekniikan sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkimusryhmien yhteistyötä.

Vuoden 2016 alusta Oulun yliopiston ICT-alan tutkimus, tutkijakoulutus ja julkaisutoiminta on organisoitu 12:een tutkimusryhmään.

Uudessa organisatiossa vuorovaikutus yliopiston sisäisten ja ulkopuolisten tutkimusyhteenliittymien sekä tutkimusohjelmien kanssa laajentuu ja vahvistuu.

Yhteisellä panoksella voidaan rakentaa mittavampia tutkimushankkeita toteutettavaksi tutkimuslaitosten ja teollisuuden sekä elinkeinoelämän kanssa niin kansallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla.

Viimeksi päivitetty: 11.7.2016