Rekrytoi opiskelijoitamme

Työelämäyhteyksien kehittäminen

Oulun yliopistossa opiskelee tekniikan eri alojen huippuosaajia kolmessa tiedekunnassa:

  • Arkkitehtuurin tiedekunta: arkkitehtuurin koulutusohjelma
  • Teknillinen tiedekunta: konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat
  • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta: sähkö- ja tietotekniikan koulutusohjelmat (teknillistieteellinen koulutusala) sekä tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma (luonnontieteellinen koulutusala)

Harjoittelu tarjoaa opiskelijoille ja työnantajille erinomaisen mahdollisuuden osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen. Harjoittelija tuo myös tullessaan uusia näkemyksiä ja tuoreita ideoita organisaatioonne. Tarjoamalla harjoittelupaikkaa rakennatte työnantajamielikuvaa tulevana työnantajana. Moni työnantaja myös rekrytoi uusia osaajia juuri harjoittelukokemusten perusteella.

Teemme mielellään yhteistyötä opiskelijoiden harjoittelun ja opinnäytetöinä toteutettavien tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamisessa.

Kansainvälisiä osaajia

Harjoittelupaikkaa voi tarjota myös Suomessa tutkintoaan suorittavalle ulkomaalaiselle opiskelijalle. Oulun yliopistossa on useita kansainvälisiä maisteriohjelmia. Kaikilla kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoilla on pohjatutkintona vähintään alempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaavat opinnot ja suurella osalla myös työkokemusta kotimaastaan. Nämä kansainväliset osaajat ovat yrityksesi käytettävissä!

Viimeksi päivitetty: 1.7.2016