Yleisohjeet DIA-kokeisiin

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019 Opintopolussa.

 

Ohjeet diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan valintakokeisiin osallistuville

Arkkitehtikoulutuksen valintakokeet

Arkkitehtikoulutukseen hakeville järjestetään valintakokeet Otaniemessä, Oulussa ja Tampereella seuraavasti:

  • ma 20.5.2019 klo 12-15 matematiikka (ns. arkkitehtimatematiikka)
  • 3.6.- 6.6.2019 piirustus- ja suunnittelukokeet
  • to 6.6.2019 luonnontieteen koe maisema-arkkitehtuuriin hakeville

Ennakkotehtävistä jatkoon päässeille postitetaan kirjalliset ohjeet arkkitehtimatematiikan kokeeseen, piirustus- ja suunnittelukokeeseen sekä luonnontieteen kokeeseen.

Diplomi-insinöörikoulutuksen valintakokeet

Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmiin hakeville järjestetään valintakoe samanaikaisesti Espoossa, Tampereella, Lappeenrannassa, Oulussa, Turussa ja Vaasassa:

  • ti 28.5.2019 klo 10-14

Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua hakijoille.

Ks. tarkemmat hakijan ohjeet DIA-valinnan sivuilta.

Kokeiden arvostelu

Arkkitehtipuolen hakijoilta matematiikan kokeesta voi saada arvostelupisteitä enintään 36. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 12:lla. Maksimipistemääräksi tulee näin 3. Piirustus- ja suunnittelukokeesta voi saada arvostelupisteitä enintään 30. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 2:lla. Maksimipistemääräksi tulee näin 15.

Insinööripuolen hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimmat pistemäärät. Maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Koepisteet muunnetaan valintakoepisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimipistemäärä on 40.

Koetulokset

Vuoden 2019 valintojen koepisteitä ei julkaista eikä hakijoiden ole mahdollista pyytää kokeiden uudelleen tarkastusta. Lopulliset pistemäärät on nähtävillä tulosten julkaisun yhteydessä viimeistään 28.6.2019.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiskäytännöt vaihtelevat koepaikoittain. Katso tarkemmin koepaikkakuntasi järjestelyistä vastaavan yliopiston www-sivuilta, joille osoittavat linkit aukeavat 13.5.2019 jälkeen: Espoo; Tampere; Lappeenranta; Oulu; Turku; Vaasa.

Todistusvalinnassa hyväksytyt tai ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet EIVÄT voi osallistua valintakokeisiin. Kaikki muut hakulomakkeen täyttäneet osallistuvat kokeeseen ilman erillistä kutsua.

Lomatodistus asevelvollisille

Asevelvollisuuttaan suorittaville voidaan tarvittaessa antaa todistus valintakokeisiin osallistumisesta. Todistus on pyydettävä koesalin valvojilta.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 23.10.2018