Maisteriohjelmat

Tekniikan koulutusala

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin:  20.03.2019 -03.04.2019

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin tutkinto-ohjelmiin hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on alempi tai ylempi alaa vastaava korkeakoulututkinto tai insinöörin (AMK) tutkinto. Lukion laajan matematiikan osaaminen katsotaan eduksi.

Tutustu tarkemmin hakuperusteisiin opintopolussa (www.opintopolku.fi).

Arkkitehdin tutkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suomalaisessa yliopistossa (tekniikan kandidaatti, arkkitehtuuri) tai ulkomaisessa korkeakoulussa vastaavan Bachelor-tasoisen tutkinnon (arkkitehtuurissa). Ks. lisää: http://www.oulu.fi/arkkitehtuuri/node/14841.

Luonnontieteellinen koulutusala

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin: 14.3.2018 -28.3.2018

Filosofian maisterin tutkintoon johtavaan tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmaan ovat hakukelpoisia henkilöt, joilla on suomalainen ammattikorkeakoulututkinto (AMK-tutkinto, esim. tradenomi tai insinööri) tai suomalainen alempi yliopistotutkinto (esim. LuK). Tutustu tarkemmin tutkinto-ohjelmaan ja hakuväyliin.

Tämä hakukohde Opintopolussa.

Viimeksi päivitetty: 22.10.2018