Joustavat opintopolut

Yliopiston sisäinen maisterivaiheen erillisvalinta

Oulun yliopiston uudet oppiainerajat ylittävät tutkinto-ohjelmat johtavat maisterintutkintoihin, joiden sisällöillä on erityinen kysyntä työmarkkinoilla ja tohtoriohjelmissa. Tarjolla on lukuisia opintopolkuyhdistelmiä suuntautumisvaihtoehtoineen yliopiston kaikissa tiedekunnissa.   

Kuka voi hakea?

Sisäisessä maisterivaiheen haussa voi hakea Oulun yliopiston opiskelija, jolla on haun kohteena oleviin maisterivaiheen opintoihin soveltuva kandidaatin tutkinto Oulun yliopistosta tai jolla soveltuvaksi määritellystä kandidaatin tutkinnosta puuttuu korkeintaan haun kohteena olevan tiedekunnan määrittelemä opintopistemäärä.

Valintaperusteet

Valintaperusteina voidaan käyttää esimerkiksi hakijan opintomenestystä ja opinnoissa edistymistä. Aiemmat opinnot siitä pääaineesta/tutkinto-ohjelmasta, mihin opiskelija hakee, katsotaan eduksi.

Viimeksi päivitetty: 1.7.2016