Kesätyöseteliläiset rakensivat kaksi laitetta ja ohjelmoivat pelin

Oulun yliopiston sähkötekniikan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kesätyösetelillä palkattuja 15-17 -vuotiaita oululaisnuoria otettiin töihin yhteensä 30: 15 poikaa ja 15 tyttöä. Hakijoita oli noin 80.

Nuoret työskentelivät Linnanmaan kampuksella 1.-12.6.2015. Kesäseteliläisiä ohjasi kolme tekniikan ylioppilasta sähkö- ja tietotekniikan koulutusohjelmista.

Nuoret tekivät kahden viikon aikana pienryhmissä kolme eri projektia: tutustuivat ohjelmoinnin perusteisiin ja tekivät pienen pelin. Lisäksi he kokeilivat elektroniikkasuunnittelua ja rakensivat kaksi laitetta.

”Projektini idea oli opettaa nuorille sähkötekniikan perusteita. Teimme laitteen, joka reagoi ääneen ja vilkuttaa lediä sen mukaan. Kävimme myös läpi yleismittarin ja oskilloskoopin käyttöä sekä suunnittelimme piirilevyjä ja kokeilimme C-kielen koodausta. Lisäksi totta kai juotimme komponentteja piirilevylle. Positiivista oli nuorten innokas ja aktiivinen asenne”, kertoo sähköteekkari Antti Lukkari.

”Projektini oli johdatus ohjelmointiin Python-kielellä. Kaksi ensimmäistä päivää käytettiin kielen perusteisiin ja kolmas peliohjelmointiin. Havainnollistin hieman soveltavan tietotekniikan osa-alueita ja johdatin nuoret ohjelmoinnin ajattelutapaan.  Jokapäiväisten ohjelmien ja pelien takaa kun löytyy aina ihmisen kirjoittamaa koodia”, kertoo tietoteekkari Janne Körkkö.

"Ohjaamassani projektissa rakennettiin viivanseurausrobotti. Juottamisen ja rakentamisen ohessa tutustuttiin infrapunasensorin toimintaan sekä moottoreiden ohjaamiseen. Robottiin laitettiin myös bluetooth-moduuli, jolla lähetettiin puhelimeen sensoreiden mittaamaa tietoa ja pääteltiin, olivatko kaikki juotokset kunnollisia”, kertoo sähköteekkari Petri Lukkarinen.

Lisäksi nuoret pääsivät yritysvierailulle Nordic Semiconductorille. Heille esiteltiin myös yliopistolla tehtävää ICT-alan tutkimusta.

Nuorilta saatu palaute oli pääosin myönteistä. Projektit koettiin mielenkiintoisiksi. Mieluisaksi kesäseteliläiset kokivat myös opettamisen rennon otteen ja onnistumisen riemun.

Kesätyösetelikampanjan toteuttivat yhteistyössä sähkötekniikan, tietoliikennetekniikan sekä tietotekniikan osastot.

 

Viimeksi päivitetty: 16.6.2015