Tuutorointi

Tiedekunnassa toimii pääasiassa kahdenlaisia tuutoreita, opiskelijatuutoreita ja opettajatuutoreita. Opiskelijatuutorit eli pienryhmäohjaajat ohjaavat opintonsa aloittavia fukseja syyslukukauden ajan. Osalla tutkinto-ohjelmista opiskelijatuutoreita on myös mukana oppiainekohtaisessa (esim. matematikan) ohjauksessa. Opettajatuutorit (esim. omaopettajat) ohjaavat opiskelijoita läpi koko lukuvuoden ja toimivat opiskelijoidensa HOPS-ohjaajina.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Ajankohtaisimman tuutorointiin liittyvän tiedon löytää parhaiten tiedekuntien tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaussivuilta.

Teknillisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmat

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Geotieteiden tutkinto-ohjelma

Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelma

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma

Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

Kemian tutkinto-ohjelma

Muiden tekniikan alojen tutkinto-ohjelmat Oulun yliopistossa

Elektroniikan ja tietoliikenteen tutkinto-ohjelma

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

 

 

Viimeksi päivitetty: 1.7.2020