Opiskelijajärjestöt

Tekniikan alan opiskelijoiden kiltoja ja muita järjestöjä

Teknillisen tiedekunnan (TTK), Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan (TST), Arkkitehtuurin tiedekunnan (ARK) & Kaivannaisalan tiedekunnan (OMS) kiltojen kattokilta: Oulun Teekkariyhdistys ry (OTY)

Tekniikan alan killat koulutusaloittain:

Arkkitehtuuri: Arkkitehtikilta
Konetekniikka: Koneinsinöörikilta
Tuotantotalous: Optiem
Tietotekniikka ja informaatioverkostot: OTiT
Prosessitekniikka: ProsessikiltaSähkötekniikka, elektroniikka: Sähköinsinöörikilta (SIK)
Ympäristötekniikka: Ympäristörakentajakilta (Fb: Ympäristörakentajakilta)
Lääketieteen tekniikka: Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat
Tietotekniikka: Oulun tietoteekkarit
Tietojenkäsittely: Blanko (kattojärjestö OLuT – Oulun luonnontieteilijät)

Kemia (Valenssi)

Kaivos-ja rikastustekniikka, geotieteet (Nikoli)

Muita järjestöjä yms.

Viimeksi päivitetty: 9.1.2018