6Aika-yhteistyö kehittää ja testaa kaupunkipalveluja

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on vahvasti mukana, kun Suomen kuusi suurinta kaupunkia kehittävät yhteistyössä uudentyyppistä palveluliiketoimintaa.

CSE (Department of Computer Science and Engineering) keskittyy tutkimaan virtuaalisuuden mahdollisuuksia tulevaisuuden kaupunkiympäristön kuvauksessa. CIE:llä (Centre for Internet Excellence) tutkitaan palveluiden luomista ja testaamista living lab -konseptissa. CWC:ssä (Centre for Wireless Communications) tutkimuskohteena on avoin kaupunkiverkko ja sen toiminta.

Avoimet innovaatioalustat -hankkeessa Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa ja Oulu rakentavat mittavaa kansallista työympäristöjen verkostoa, joka mahdollistaa uusien älykkäiden tuotteiden, palveluiden ja markkinoiden innovoimisen kansainvälisille markkinoille.

Lähes kolmanneksen Suomen väestöstä kattavassa verkostossa kehitetään ja testataan työympäristöjä hyödyntäen kuutoskaupunkien vahvuuksia, erilaisuutta ja erityisyyttä.

6Aika-strategiaan liittyvän kolmivuotisen kärkihankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina toimii Oulun kaupunki. Oulun kaupungin osuus hankkeen toteutuksesta suuntautuu erityisesti hankkeen tulosten soveltamiseen ja juurruttamiseen kaupunkiyhteisöihin.

Oulun yliopisto on mukana hankkeen osatoteuttajana. Oulun yliopistossa vastuullisena johtajana on tietotekniikan professori Timo Ojala ja projektipäällikkönä Matti Kangas CWC:stä.

6aika.fi/Oulu

Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat niin sanotut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

6Aika-strategiassa entistä toimivampia kaupunkipalveluja rakennetaan kolmella painopistealueella: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus.

Alkuvaiheessa strategiaa toteutetaan kolmivuotisia kärkihankkeita kullakin painopistealueella. Kärkihanke on kaikkien kuutoskaupunkien yhteinen projekti, joka rakentaa painopistealueiden perustoimintoja ja luo edellytykset toteuttaa innovaatiotoimintaa yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kärkihankkeiden lisäksi käynnistetään pilotti- ja kokeiluhankkeita, jotka yhdessä kärkihankkeiden kanssa rakentavat painopistealueen laajempaa palvelukokonaisuutta. Pilottiprojektien aikajänne on lyhyempi kuin kärkihankkeissa, noin 6–24 kuukautta. Pilotti- ja kokeiluhankkeet auttavat testaamaan ja edelleen kehittämään jotain tiettyä, rajattua osaa painopistealueen sisällöistä.

Viimeksi päivitetty: 7.10.2015