Joukkoälyllä ratkaisuja rasismin ehkäisemiseen

Rakentava keskustelu rasismista eri verkkofoorumeilla on käytännössä mahdotonta. Stop Rasismi esittelee uudenlaisen tavan herättää keskustelua. Stop Rasismi on avoin ja puolueeton joukkoälytutkimus, joka etsii kansalaisilta vastauksia tutkijoiden valmistelemiin rasismiaiheisiin kysymyksiin.

Osallistujat arvioivat aluksi muiden ratkaisuehdotuksia. Vasta tämän jälkeen he voivat antaa oman ehdotuksensa. Vertaisarvioinnin ja laskenta-algoritmien avulla epäsoveliaat tai muutoin sopimattomat ehdotukset karsiutuvat nopeasti pois. Projekti on avoinna kaikille verkossa.

Yhteistyöllä uudenlaista rasismitutkimusta

Stop Rasismi -projektin toteuttaa Oulun yliopiston Jokapaikan tietotekniikka (UBICOMP) -tutkimusyksikkö, joka tutkii yhteisöjä niihin kuuluvien yksilöiden tuottaman datan avulla. Yhteistyössä on mukana toimijoita myös Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Helsingin yliopistosta. Pääroolissa ovat kuitenkin osallistujat eli kaikki vapaaehtoiset asiasta kiinnostuneet, joita tutkijat nyt kutsuvat mukaan.

Projektissa jokaisen osallistujan äänellä on saman verran painoarvoa: puolueiden edustajat, julkisuuden henkilöt ja muut asiantuntijat osallistuvat kukin yhtenä yksilönä muiden joukossa. Parhaita ehdotuksia kuitenkin julkaistaan projektin edetessä. Projekti tuottaa uudenlaista rakenteellista tietoa rasismista.

Viimeksi päivitetty: 22.12.2015