Erillinen opinto-oikeus

Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Oikeus voidaan myöntää ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossakin muussa oppilaitoksessa suoritettavaa tutkintoa varten. Erillistä opiskeluoikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena.

Erillisopinto-oikeudet muuttuvat maksullisiksi 1.8.2020 alkaen.  Tarkempia tietoja: www.oulu.fi/opiskelijalle/erillinen-opiskeluoikeus

Hakemuslomake erillisopintoihin löytyy täältä

Hakuajat erillisopintoihin:

  • Syyslukukauden opintojaksoille 15.8. mennessä ja
  • kevätlukukauden opintojaksoille 1.12. mennessä.

Opiskeluoikeus rajoittuu niihin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin, joiden suorittamiseen oikeus on myönnetty. Hakemuksessa tulee siis yksilöidä, mille opintojaksoille opinto-oikeutta haetaan (opintojaksojen nimet ja koodit). Suoritusoikeuksia myönnetään opetuskapasiteetin mukaisesti.

HUOM! Yliopisto-opiskelijoiden (muista yliopistoista) tulee hakea opinto-oikeutta JOO-opintojen kautta.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 19.8.2020