Omaopettaja on entinen opiskelija

"On tärkeää, että joku, jolla on diplomi-insinöörin koulutus, neuvoo uutta teekkaria."

Omaopettaja Mariella Särestöniemi lupaa, ettei sähkötekniikan opintojen kanssa tarvitse jäädä yksin missään tilanteessa: yhdessä kaikkeen löytyy ratkaisu.

 

Omaopettaja Mariella Särestöniemi vastaanotti ensimmäiset fuksinsa eli uudet sähköteekkariopiskelijansa syyslukukauden alussa vuonna 2012. Reilut kymmenen vuotta aikaisemmin hän itse oli samassa tilanteessa kuin hänen opiskelijansa nyt.

– Omien kokemuksieni kautta ymmärrän, miten tärkeää on, että joku, jolla on diplomi-insinöörin koulutus, neuvoo uutta opiskelijaa, Mariella kiteyttää.

 

Opiskelijoiden kysymyksiin Mariella lupaa vastata myös sitten, kun opiskelija on paljon pitemmällä opinnoissaan:

– Opintojen kanssa ei tarvitse jäädä koskaan yksin. Hyvinkin lyhyt keskustelu auttaa yleensä asioita eteenpäin.

 

Omaopettajan kanssa suunnitelma opinnoista

 

Oulun yliopistossa aloittaa joka syksy noin 40–50 uutta sähkötekniikan opiskelijaa. Omaopettajia sähkötekniikan alalla on yhteensä noin 15. Käytännössä omaopettajalla on kerrallaan kymmenkunta uutta opiskelijaa siipiensä suojassa – fuksien ensimmäisestä kokoontumisesta lähtien.

Aktiivisinta omaopettajan ja hänen opiskelijoidensa yhteistyö on ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Silloin tavataan sekä kahden kesken että ryhmänä.

Yksi tärkeimmistä ensimmäisen syksyn yhteisistä tehtävistä on kullekin opiskelijalle laadittava HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen etenemisestä. Keväällä suunnitelma tarkastetaan, niin ikään yhdessä omaopettajan kanssa.

Syksyn aikana käydään läpi myös yleisiä opiskeluun liittyviä käytänteitä kuten opiskelumenetelmiä luennoista harjoituksiin. Mariellan linja on selvä:

– Minä korostan opiskelijoilleni ryhmässä opiskelemisen merkitystä: yhdessä tenttiin lukemista ja laskareiden tekemistä.

Sähkötekniikan monipuolisten mahdollisuuksien lisäksi Mariella nostaa esille Oulun yliopiston ainutlaatuisuuden:

– Tämä on monitieteinen yliopisto, eli saman katon alla voi opiskella paljon erilaisia aineita. Se kannattaa ehdottomasti hyödyntää opiskeluaikana. Esimerkiksi itse olen lukenut paljon kieliä.

 

Tarjolla erinomaisia tilaisuuksia

 

Oulun yliopistossa panostetaan sähkötekniikan opiskeluun toden teolla.

Ensimmäinen syksy päätetään labrakierrokseen omaopettajan kanssa. Silloin jokainen sähköteekkari pääsee tutustumaan sähkötekniikan laboratorioihin. Vastaavaa tilaisuutta ei ollut, kun Mariella itse opiskeli. Siksi hän korostaa sitä erityisesti:

– Labrakierros on hieno tilaisuus tutustua alaan ja samalla myös eri suuntautumisvaihtoehtoihin, joiden valinta tulee ajankohtaiseksi kandidaattivaiheen jälkeen.

Omaopettajan työ on paljolti neuvomista mutta myös kysymistä ja asioiden eteenpäin viemistä: ensimmäisen syksyn jälkeen jokainen opiskelija antaa palautteen opiskelusyksystä ja sen kursseista.

– Pyrimme kehittämään sähkötekniikan opintoja koko ajan, Mariella kiteyttää.

 

Omaopettaja neuvoo ura-asioissa

 

Kevätkausi aloitetaan yhdellä tärkeimmistä omaopettajan ja opiskelijan välisistä kysymyksistä: työnhakuasioilla. Joka tammikuu Oulun yliopistossa järjestetään Pesti-työmarkkinapäivä, jolloin yritykset ja tutkimusorganisaatiot esittelevät itseään ja toimialaansa tuleville diplomi-insinööreille.

Mariellan mielestä Pesti-päivä on opiskelijalle mahtava mahdollisuus keskustella työnantajien kanssa. Siksi hän ajoittaa ryhmänsä kanssa tammikuulle myös tapaamiset, joissa harjoitellaan oman CV:n ja hakemuksen tekemistä.

 

              

Tulevia työtehtäviä avataan hieman toisenlaisesta näkökulmasta myös maalis-huhtikuussa, jolloin sähköteekkareille järjestetään diplomi-insinöörin toimenkuva – tilaisuus, jossa teollisuuden ja yrityksen sekä tutkimusorganisaatioiden palveluksessa olevat diplomi-insinöörit tulevat kertomaan arkipäivän työstään.

– Moni miettii, mitä diplomi-insinööri lopulta oikeasti tekee. Diplomi-insinöörin toimenkuvassa kysymyksiä saa esittää suoraan alan ammattilaisille, Mariella iloitsee.

 

Paljon vaihtoehtoja ulkomailla

 

Oma uraa ajatellen Mariella haluaa korostaa opiskelijoilleen myös ulkomailla suoritettujen opintojen ja harjoittelun merkitystä.

– Vaihto tai harjoittelujakso ulkomailla on iso meriitti siinä vaiheessa, kun hakee töihin. Sähkötekniikalla on paljon kumppaniylipistoja, joten vaihtoehtoja riittää.

Mariella itse on ollut vaihdossa kahdesti: ensin perustutkinto-opiskelijana Espanjassa Valenciassa ja myöhemmin lisensiaattitutkinnon suoritettuaan Englannissa Surreyssä.

 

Kokemus puhuu

 

Omaopettaja itse saa oppinsa omaopettajakoulutuksessa. Lisäksi apuna on omaopettajatyöskentelyn suunnitelma sekä omaopettajien yhteiset tapaamiset.

Kaikista tärkeintä on kuitenkin kokemus: se, että on käynyt läpi saman kuin omaopettajaohjauksessa olevat opiskelijat. Ehkä juuri siksi – puhuessaan kokemuksesta – Mariella saa paljon positiivista palautetta omaopettajuudestaan.

Toinen syy on varmasti aito innostus ja kiinnostus panostaa uusien opiskelijoiden matkaan kohti diplomi-insinöörin tutkintoa ja haasteellisia työtehtäviä. Mariella sanookin:

– Koen ymmärtäneeni omaopettajatyön merkityksen.

 

TkL Mariella Särestöniemi on tohtorikoulutettava tutkija, joka valmistelee omaa väitöskirjaansa langattoman tietoliikenteen alueelta. Hän on toiminut sähköteekkareiden omaopettajana vuodesta 2012 lähtien.

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016