Työvoimakoulutuksena toteutettava Tietojenkäsittelytieteiden Filosofian maisterin tutkinto / ohjelmistotuotanto

Haku koulutukseen työvoimatoimiston kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/675010 

Aikataulu

 • Hakuaika 13.10.-13.11.2017 klo 16.00
 • Hakijoille ilmoitettiin valinnan tuloksesta sähköpostitse 4.12.2017.
 • Opiskelupaikan vastaanotto päättyi 6.12.2017 klo 23:59. Opiskelijan tuli lisäksi ilmoittautua läsnäolevaksi Oulun yliopistoon, ilmoittautumisaika päättyi 8.12.2017 klo 23:59. Ohjeet hakija sai sähköpostitse.
 • Koulutuksen aloitustilaisuus perjantaina 8.12.2017 klo 9:15 alkaen. Hyväksytyille hakijoille lähetettiin kutsu tilaisuuteen.

Lisätietoja TE-palveluiden hakuun liittyen: tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa[at]te-toimisto.fi

Lisätietoja tiedekunnan opiskelijavalintaan ja tutkinto-ohjelmaan liittyen: study.itee[at]oulu.fi

Työvoimakoulutushakemuksen lisäksi hakijan tuli toimittaa 13.11.2017 mennessä sähköpostin liitetiedostona seuraavat dokumentit osoitteeseen tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

 1. Hakulomake_Filosofian_maisterin_tutkinto.pdf
 2. Motivaatiokirje
 3. Kopiot tutkintotodistuksista sekä opintorekisteriotteesta

TE-toimisto teki esivalinnan hakijoista, jonka jälkeen sopivimmat, valintakriteerit täyttävät hakijat kutsuttiin erikseen tutkinto-ohjelman haastatteluun.

Tutkinto-ohjelman valintaperusteet

Valintajärjestys määräytyy seuraavien kriteereiden pohjalta:

 1. Soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, jossa koulutusohjelma on esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, tietojenkäsittely, tietotekniikka, tietoliikennetekniikka, viestintäteknologia tai muu tietojenkäsittelyä soveltava teknologian ala. Vaihtoehtoisesti tutkinto on muusta koulutusohjelmasta, mutta hakija on suorittanut vähintään 25 opintopistettä tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa vastaavia pääaineen opintoja (0 - 100 pistettä)
 2. Hakuvaiheessa tutkintoon sisältyvien opintojen keskiarvo (skaalattuna 0 - 30 pistettä)
 3. Motivaatiokirje (skaalattuna 0 - 20 pistettä)
 4. Englannin kielen taito
 5. Haastattelu (skaalattuna 0 - 50 pistettä)

Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä motivaatiokirjettä ja haastattelua sekä riittävää englannin kielen taitoa, minkä voi osoittaa haastattelun yhteydessä.

Motivaatiokirjeessä tulee kertoa vähintään, miksi hakeutuu alalle ja mitä edellytyksiä alan opintoihin ja alalla toimimiseen olisi sekä mahdollinen tutkimusmielenkiinto ja -aihealue.

Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi

Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi on 160

Maksimipistemäärä

Maksimipistemäärä on 200

Viimeksi päivitetty: 19.2.2018