MindBusiness -opinnot tarjolla!

Yllättävän monelta alalta valmistuttuaan voi alkaa yrittäjäksi. Se on tehokas tapa työllistää itsensä ja päästä tekemään juuri sitä, mitä itse haluaa. Kaikkien pääaineiden opiskelijoille suunnatuilla vapaavalintaisilla MindBusiness-kursseilla voit tunnistaa omat valmiutesi toimia yrittäjänä ja päästä kehittämään yrittäjälle tarpeellisia taitoja osana opintojasi.

MindBusiness opintokokonaisuus on suunniteltu opiskelijoille, jotka miettivät, voisiko yrittäjyys olla heille toimiva työllistymismahdollisuus tulevaisuudessa. Useat yrittäjyyttä edistävät ohjelmat on suunnattu niille, joilla on jo liikeidea valmiina, mutta MindBusiness lähtee liikkeelle tätä varhaisemmasta vaiheesta ja auttaa rakentamaan omaa yrittäjäidentiteettiä sekä kehittää yrittäjänä tarvittavia tietoja, taitoja ja verkostoja.

Kolmella viiden opintopisteen kurssilla kehitetään yrittäjämäistä ajattelua ja toimintaa, luodaan yrittäjälle tarpeellisia verkostoja ja tuotteistetaan omaa osaamista. Ensimmäinen kurssi, tunnista yrittäjävalmiutesi, järjestetään tänä kesänä. Ilmoittautuminen kesäopintoihin ja MindBusiness 1 -kurssille on nyt auki Weboodissa. Löydät kurssin koodilla 407085A.

Ensimmäinen kurssi keskittyy omien yrittäjävalmiuksien tunnistamiseen. Kurssilla tiedostetaan omat vahvuudet yrittäjänä, opitaan hyödyntämään niitä yrittäjämäisessä toiminnassa ja tehdään yhteistyötä olemassa olevien mikroyritysten kanssa.

Kaksi seuraavaa kurssia järjestetään syksyllä 2018. Toisella kurssilla perehdytään verkostojen merkitykseen ja hyödyntämiseen sekä kehitetään opiskelijoiden omia verkostoja tekemällä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Löydät kurssin koodilla 407086A. Kolmannella kurssilla ratkaistaan olemassa olevien mikroyritysten kanssa liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä sekä kehitetään projektinhallintakykyä ja luovan ratkaisukehittämisen taitoja. Löydät kurssin koodilla 407087A. Katso lisää opintokokonaisuuden nettisivuilta: http://www.oulu.fi/mindbusiness/ tai kysy lisätietoa hankkeen projektipäälliköltä Arttu Mykkäseltä: arttu.mykkanen@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 12.4.2018