University of Oulu, 2016

Ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opinnot kaikille avoimiksi

Tietojenkäsittelytieteen tarjonta laajenee muiden yliopistojen kursseilla. Palkintona ahkerasta opiskelusta voi olla myös opiskelupaikka.

Viisi yliopistoa avaa pilottihankkeena tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden opintojaan kaikille avoimiksi. DEFA-hankkeessa (Digital Education For All) opinnot suoritetaan pääosin verkko-opintoina avoimen yliopiston opiskelijana. Hankkeessa pilotoidaan myös uutta opiskelijavalintamahdollisuutta, jossa ahkerille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa opintoja tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa.

”Oulun yliopisto tuottaa hankkeessa puolenkymmentä kurssia, jotka tehdään digimuotoon etäopiskeltaviksi. Meidän tarjonnassamme korostuu ihmislähtöinen näkökulma tietojenkäsittelyyn. Se merkitsee esimerkiksi käyttäjän näkökulman ja käytettävyyden tarkastelua sekä perehtymistä organisaatioiden tapoihin käyttää tietojärjestelmiä”, kertoo yliopisto-opettaja Jouni Lappalainen Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Ensimmäiset opiskelijat pääsevät kokeilemaan uutta sisäänottoa jo tulevana lukuvuotena, mutta laajemmin toiminta käynnistyy syksyllä 2019. Pilottihanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. Tietojenkäsittelytieteeseen voi tänä aikana ja jatkossa hakea myös perinteisin tavoin eli pääsykokeen kautta, ylioppilastodistuksen perusteella tai avoimen yliopiston väylän kautta.

Oulussa on aiemminkin voinut päästä tutkinto-opiskelijaksi tietojenkäsittelytieteeseen opiskelemalla ensin avoimessa yliopistossa. DEFA-hanke laajentaa tarjontaa, kun kursseja voi ottaa kaikkien viiden yliopiston valikoimasta.

Vaikka opiskelija ei jatkaisikaan tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan, eivät opinnot mene hukkaan vaan ne voi liittää myöhemmin tutkintoon. Opiskelija ei myöskään menetä opiskelijavalinnan ensikertalaisstatustaan, kun hänen suorituksensa kirjataan avoimeen yliopistoon.

Työelämässä jo oleville avoimet tietojenkäsittelytieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen. Opinnot ovat avoimia myös esimerkiksi lukiolaisille, jotka haluavat jo kurkata yliopisto-opintoihin.

”Täällä pohjoisessa korostuu tuo hankkeen nimen loppuosa ’for all’. Etäopintoihin pääsee käsiksi kauempaakin kuin yliopistokaupungeista. Kaiken kaikkiaan hanke tarjoaa ihmisille enemmän avoimia mahdollisuuksia kokeilla, voisiko tämä olla oma ala”, Lappalainen iloitsee.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi DEFA-hankkeeseen 1,5 miljoonan euron avustuksen. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. Mukana ovat sen lisäksi Aalto-yliopisto sekä Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistot.

Viimeksi päivitetty: 15.6.2018