ICT-muuntokoulutus

ICT-muuntokoulutus/ ICT Retraining Programme

Opintojen ohjaus ja tuki

Omaopettajat toimivat opiskelijoiden lähimpänä linkkinä opetushenkilökuntaan opintojen alusta lähtien aina valmistumiseen saakka. Omaopettajat vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisista opintosuunnitelmista (HOPS) sekä ovat tavattavissa henkilökohtaista ohjausta varten. Omaopettajat myös järjestävät yhteisiä tilaisuuksia opiskelijoille.

 • tietojenkäsittelytiede: Fanny Vainionpää
 • tietotekniikka: Riku Hietaniemi
 • tuotantotalous: Jukka Majava

Opintoneuvonnan yleisissä asioissa (ilmoittautuminen, TE-lomakkeet, suoritusmerkinnät, valmistuminen, OY:n kurssitarjonta, lukujärjestys jne.) voit kääntyä koulutuksen lähipalveluiden puoleen joko vierailemalla lähipalvelupisteessä tai lähettämällä palvelupyynnön.

ICT-muuntokoulutuksen suunnittelija (ICT-muuntokoulutettavien opintoneuvoja) vastaa yhteistyöyliopistojen kurssitarjonnan päivityksestä sekä yhteistyöyliopistossa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon. Lisäksi hän opastaa omaopettajia HOPS:n tarkastukseen liittyvissä asioissa. Yhteyden opintoneuvojaan saat lähettämällä viestiä osoitteeseen eija.forsberg(at)oulu.fi. 

HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)

eHOPS:n laaditaan tutkintorakenteisiin, joiden nimet alkavat tekstillä"ICT-muuntokoulutus..." HOPS-rakenteet pohjautuvat alla esitettyihin opintojen rakennekaavioihin. Lisää tietoa opinnoista löytyy tutkinto-ohjelmakohtaisilta sivuilta. Alustava HOPS lähetetään opintoneuvojalle (suunnittelija) tarkastettavaksi/hyväksyttäväksi ti 9.10. mennessä.

 • tietojenkäsittelytiede
  • opintojen rakennekaavio (FM_tietojenkäsittelytieteet_2018-2019- versio2)
  • valitaan opintosuunnista joko ohjelmistotuotanto (Software Engineering), tai tietojärjestelmät (Information Systems), näistä kahdesta suositellaan ohjelmistotuotantoa
  • tietojenkäsittelytieteden ICT-muuntokoulutettavat voivat sisällyttää valinnaisiin opintoihin (optional courses) myös 0 - 30 op yhteistyöyliopiston tarjonnasta
 • tietotekniikka
  • opintojen rakennekaavio
  • tietotekniikan ICT-muuntokoulutettavat valitsevat yhteistyöyliopistojen tarjonnasta opintojen rakennekaaviossa mainitut kurssit
 • tuotantotalous
  • opintojen rakennekaavio
  • tuotantotalouden ICT-muuntokoulutettavat valitsevat  35 - 40 op yhteistyöyliopistojen suosittelemasta (neuvoteltu) tarjonnasta
  • tuotantotalouden opiskelijoiden opinnot starttaavat avoimen yliopiston kurssilla ay555225P Tuotantotalouden peruskurssi 30.8. Tuotantotalouden ICT-muuntokoulutettaville tuotantotalouden 25 op verkko-opinnot ovat maksuttomia ja ilmoittautuminen tapahtuu eri linkin kautta (ei opintopolusta). Linkin ilmoittautumiseen löydät Oulun yliopiston sivulta "Maksuton avoin yliopisto-opetus".

Opintojaksot ja tentit

Tietoa opintojaksoista ja tenteistä löydät täältä weboodi.oulu.fi.

Lue lisää Oulun yliopiston tenttikäytänteistä Tentit-sivustolta.


Yhteistyöyliopistojen kurssit

Yhteistyöyliopistoja ovat : Aalto-,  Jyväskylän-, Lappeenrannan teknillinen -, Tampereen teknillinen-, Vaasan - ja Turun yliopisto sekä FiTech . Kurssit ovat pääosin etänä suoritettavia muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Kurssitarjonnasta käy ilmi soveltuvuus etäopiskeluun. Etäkurssit on suunniteltu sijoittuvaksi 2. opiskeluvuodelle, joten tästä syystä osassa kursseista ei ole vielä etätoteutusta Valitut kurssit tulee kirjata eHOPS:n (= sopimus tutkinnon vähimmäisvaatimuksista). Yhteistyöyliopistoissa suoritettavat kurssit ovat opiskelijalle maksuttomia mikäli ne sisältyvät tutkintoon. Näiden kurssien suoritus aloitetaan aikaisintaan 1. vuoden 2. periodissa.

Lisäksi Aalto-yliopisto tarjoaa lukuvuodelle 2019-2020 opintoja soveltavan tietotekniikan ja tietokonetekniikan aloilla, joiden luennot striimataan Ouluun (luentovideot tallennetaan) ja tehtävät palautetaan oppimisympäristöön.

Mikäli opiskelija haluaa korvata tutkinnossaan pakollisen opintojakson  yhteistyoyliopistojen opinnoilla, tulee hänen liittää AHOT-hakemukseen lausunto ko. opintojakson vastuuopettajalta hyväksiluvusta.

Muualla suoritetut opinnot

Yhteistyöyliopistoissa suoritetut kurssit sisällytetään valinnaisiin opintoihin AHOT-käytänteen avulla eHOPS-rakenteissa esiintyviä opintojaksokoodeja käyttäen. Tarkempi ohje julkaistaan syksyn aikana.

Pakollisten kurssien korvaaminen tutkinnossa

Korvaukseen ajateltujen aiempien opintojen tulee olla ylempään korkeakoulututkintoon soveltuvia.

Mikäli opiskelija haluaa korvata tutkintorakenteessa pakollisen kurssin, niin se tapahtuu tutkinto-ohjelman käytänteiden mukaisesti

 • tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmissa ohjeistus löytyy tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan "Hyväksilukeminen"-sivulta 
 • tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat tekevät ehdotelman eHOPS-pohjaan ja lähettävät HOPS:n ICT-opintoneuvojalle tarkastettavaksi, liitteeksi erilliseen sähköpostiin laitetaan myös opintojaksokuvaukset. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei voida sisällyttää ylempään tutkintoon. Opintojen tulee olla ylempään korkeakoulututkintoon soveltuvia (vrt. opintojen rakennekaavio), ja mielellään  1.8.2015 jälkeen suoritettuja. Tuotantotalouden, avoimessa yliopistossa, lukuvuonna 2014 - 2015 suoritettu kokonaisuus vastaa sisällöltään nykyistä kokonaisuutta.

Oulun yliopistossa suoritetut opinnot linkittyvät suoraan eHOPS:n mikäli ne vastaavat HOPS:n kursseja sisällöltään eli alkuperäisen opintojakson koodi on sama kuin HOPS:ssa. Tällöin opiskelijan ei tarvitse suorittaa samaa kurssia enää uudestaan. Opetussuunnitelmauudistuksessa vuonna 2015 opintojaksot ovat sisällöltään ja laajuudeltaan muuttuneet eivätkä vastaa välttämättä nykyisten opintojaksojen sisältöjä.

Viimeksi päivitetty: 5.10.2018