Tutkinto-ohjelman vaihto

Yleistä hakemisesta

Opiskelijan siirtyessä kesken kandidaattiopintojen sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy ”vastaanottavaan” koulutukseen ja päättyy ”lähettävästä” koulutuksesta. (Yliopistolaki 43§)

Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia.  (41§)

Hakuaika ja hakulomake

Seuraava haku päättyy 14.8.2018 klo 15:00. Hakulomake löytyy tästä (pdf).

Liitteet

Hakemukseen tulee liittää virallinen opiskelutodistus ja opintosuoritusote, josta näkyy tutkinto-ohjelman vaihdon perusteena käytettävät opinnot. Lisäksi voi perustella, miksi haluaa vaihtaa tutkinto-ohjelmaa. Liitteet tulee toimittaa 14.8.2018 klo 15.00 mennessä tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan palvelupisteeseen.

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapisteissä harkitaan tarvittaessa hakijan suorittamien opintojen soveltuvuutta haettavaan tutkinto-ohjelmaan.

Hakuohjeet

Hakulomakkeet on saatavilla tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan verkkosivulta ja palvelupisteestä. Hakemus on allekirjoitettava ja toimitettava liitteineen tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan palvelupisteeseen 14.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Tulosten julkistaminen

Opiskelijalle toimitetaan tieto tutkinto-ohjelman vaihdon päätöksestä.

Hakukohteet: elektroniikan ja tietoliikennetekniikan (ent. sähkötekniikan) tutkinto-ohjelma tai tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka: 10
Tietotekniikka: 10

Yleinen hakukelpoisuus

Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea opiskelija, jolla on opinto-oikeus Oulun yliopistossa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon jossakin teknillisen alan tutkinto-ohjelmassa. Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea, jos opiskelijan kandidaattiopinnot ovat kesken ja hän hakee siirtoa saman koulutusalan sisällä eikä hänen tavoitetutkintonsa vaihdu.

Muut hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisia ovat Oulun yliopistossa soveltuvan alemman tekniikan tutkinnon opinto-oikeuden omaavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukion matematiikan pitkän oppimäärän tai suorittanut tekniikan matematiikkaa vähintään 15 op.

Valintaperusteita kuvailevat tiedot

Tutkinto-ohjelman vaihtamismahdollisuus koskee ainoastaan Oulun yliopistossa teknillisen alan opiskelijoita. Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen tarvittaessa opintosuoritusten perusteella seuraavasti:

Op * arvosanat / läsnäololukukausien lkm

Kynnysehto valinnassa on opintosuoritusten määrä:

  • Läsnäololukukausien lkm * 20 op. Mukaan lasketaan kokonaiset opintojaksot, ei osasuorituksia.
  • Suoritettujen opintosuoritusten painotettu keskiarvo on oltava vähintään 3,0

Lisäksi harkitaan tarvittaessa hakijan suorittamien opintojen soveltuvuutta haettavaan tutkinto-ohjelmaan.

Hakukohde: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

Tietojenkäsittelytiede: 10

Yleinen hakukelpoisuus

Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea opiskelija, jolla on opinto-oikeus Oulun yliopistossa luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon jossakin luonnontieteellisen alan tutkinto-ohjelmassa. Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea, jos opiskelijan kandidaattiopinnot ovat kesken ja hän hakee siirtoa saman koulutusalan sisällä eikä hänen tavoitetutkintonsa vaihdu.

Muut hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisia ovat Oulun yliopistossa soveltuvan alemman tai ylemmän luonnontieteen tutkinnon opinto-oikeuden omaavat opiskelijat, joilla tutkinnon nimike ei muutu ja jotka ovat suorittaneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset yliopistotasoiset opinnot, joihin sisältyy tietojenkäsittelytieteiden opintoja vähintään 25 opintopistettä. Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Valintaperusteita kuvailevat tiedot

Tutkinto-ohjelman vaihtamismahdollisuus koskee ainoastaan Oulun yliopiston opiskelijoita, joilla alemman tai ylemmän tutkinnon nimike ei muutu.

Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen tarvittaessa opintosuoritusten perusteella. Lisäksi harkitaan tarvittaessa hakijan suorittamien opintojen soveltuvuutta haettavaan tutkinto-ohjelmaan.

Viimeksi päivitetty: 11.1.2018