Tutkinto-ohjelman vaihto

Yleistä hakemisesta

Opiskelijan siirtyessä kesken kandidaattiopintojen sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy ”vastaanottavaan” koulutukseen ja päättyy ”lähettävästä” koulutuksesta. (Yliopistolaki 43§)

Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia.  (41§)

Hakuaika ja hakulomake

Edellinen haku päättyi 15.8.2020 klo 15:00. Hakulomake löytyy tästä (pdf). 

Hakemus liitteineen tuli toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä (15.8.2020 klo 15.00) tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Hakemuksen voi palauttaa myös sähköisenä osoitteeseen study.itee@oulu.fi.

HUOM: Tutkinto-ohjelman vaihtohaku järjestetään omana, erillisenä hakunaan viimeisen kerran elokuussa 2020. Sen jälkeen tutkinto-ohjelman vaihtohaku siirtyy osaksi yliopiston siirtohakua. Elokuun 2020 jälkeen tutkinto-ohjelman vaihtoa haetaan siis siirtohaun kautta. Lukuvuonna 2020-2021 toteutettavan siirtohaun tietoja päivitetään myöhemmin siirtohaun sivulle

 

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma sekä Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelman vaihtomahdollisuus koskee ainoastaan Oulun yliopiston opiskelijoita, joilla alemman ja ylemmän tutkinnon nimike ei muutu.

Aloituspaikkamäärä

10 (elektroniikka ja tietoliikennetekniikka)

10 (tietotekniikka)

Valintaperusteet

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan / Tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan hyväksytyksi tulemisen minimiedellytyksenä on, että

 • hakijalla on opinto-oikeus tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon jossakin Oulun yliopiston tekniikan alan tutkinto-ohjelmassa (tutkinto ei valmistu 31.7. mennessä),
 • hakija on opiskellut siellä vähintään yhden lukuvuoden, kuitenkin niin, että siirtoa voi hakea ensimmäisen lukuvuoden lopulla, ja
 • hakijalla on vähintään 60 opintopisteen laajuiset yliopistotasoiset opinnot, joihin sisältyy elektroniikan ja tietoliikennetekniikan / tietotekniikan kandidaatintutkintoon soveltuvia opintoja vähintään 25 opintopistettä.

Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Valintajärjestys määräytyy seuraavista kohdista saatavien pisteiden summana:

 • Yhteenlaskettu suoritettujen yliopistotasoisten, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan / tietotekniikan kandidaatintutkintoon soveltuvien kurssien laajuus (opintopisteinä) painotettuna kunkin suorituksen osalta sen arvosanalla (asteikolla 1-5, tarvittaessa skaalattuna).
 • Muiden kuin yllä mainittujen yliopistotasoisten kurssien yhteenlaskettu laajuus (opintopisteinä).

Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi

90 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Mikäli hyväksymisrajalla on kaksi tai useampi hakija tasapisteissä, heidät kaikki valitaan.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea opiskelija, jolla

 • on opinto-oikeus tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon jossakin Oulun yliopiston tekniikan alan tutkinto-ohjelmassa ja
 • opiskelijan kandidaattiopinnot ovat kesken eikä hänen tavoitetutkintonsa vaihdu tutkinto-ohjelmaa vaihdettaessa.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen tulee liittää virallinen opiskelutodistus ja opintosuoritusote, josta näkyy tutkinto-ohjelman vaihdon perusteena käytettävät opinnot.

Lisäksi hakija voi perustella, miksi haluaa vaihtaa tutkinto-ohjelmaa.

 Lisätietoa hakemisesta

Opiskelijan vaihtaessa tutkinto-ohjelmaa kesken kandidaattiopintojen siirtyvät sekä tekniikan kandidaatin tutkinnon että diplomi-insinöörin tutkinnon opinto-oikeus ”vastaanottavaan” tutkinto-ohjelmaan ja päättyvät ”lähettävästä” tutkinto-ohjelmasta. (Yliopistolaki 43§)

Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia.  (41§).

Hakuneuvonta

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutuksen lähipalvelut

 

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelman vaihtomahdollisuus koskee ainoastaan Oulun yliopiston opiskelijoita, joilla alemman ja ylemmän tutkinnon nimike ei muutu.

Hakuaika

15.8. 2020 klo 15.00 mennessä.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä (15.8.2020 klo 15.00) tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Hakemuksen voi palauttaa myös sähköisenä osoitteeseen study.itee@oulu.fi.

Aloituspaikkamäärä

Tietojenkäsittelytiede: 10

Valintaperusteet

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on että,

 • hakijalla on opinto-oikeus luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon ja filosofian maisterin tutkintoon (luonnontieteen ala) jossakin Oulun yliopiston luonnontieteen alan tutkinto-ohjelmassa ja hän ei ole suorittanut siellä vielä kandidaatintutkintoa (tutkinto ei valmistu 31.7. mennessä),
 • hakija on opiskellut siellä vähintään yhden lukuvuoden, kuitenkin niin, että siirtoa voi hakea ensimmäisen lukuvuoden lopulla, ja
 • hakijalla on vähintään 60 opintopisteen laajuiset yliopistotasoiset opinnot, joihin sisältyy tietojenkäsittelytieteiden tai vastaavia opintoja vähintään 25 opintopistettä

Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Valintajärjestys määräytyy seuraavista kohdista saatavien pisteiden summana:

 • Yhteenlaskettu suoritettujen yliopistotasoisten tietojenkäsittelytieteiden kurssien laajuus (opintopisteinä) painotettuna kunkin suorituksen osalta sen arvosanalla (asteikolla 1-5, tarvittaessa skaalattuna).
 • Muiden kuin yllä mainittujen yliopistotasoisten kurssien yhteenlaskettu laajuus (opintopisteinä).

Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi

110

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Mikäli hyväksymisrajalla on kaksi tai useampi hakija tasapisteissä, heidät kaikki valitaan.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea opiskelija, jolla

 • on opinto-oikeus luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon ja filosofian maisterin tutkintoon (luonnontieteen ala) jossakin Oulun yliopiston luonnontieteen alan tutkinto-ohjelmassa ja
 • opiskelijan kandidaattiopinnot ovat kesken eikä hänen tavoitetutkintonsa vaihdu tutkinto-ohjelmaa vaihdettaessa.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen tulee liittää virallinen opiskelutodistus ja opintosuoritusote, josta näkyy tutkinto-ohjelman vaihdon perusteena käytettävät opinnot.

Lisäksi hakija voi perustella, miksi haluaa vaihtaa tutkinto-ohjelmaa.

 Lisätietoa hakemisesta

Opiskelijan vaihtaessa tutkinto-ohjelmaa kesken kandidaattiopintojen siirtyvät sekä tekniikan kandidaatin tutkinnon että diplomi-insinöörin tutkinnon opinto-oikeus ”vastaanottavaan” tutkinto-ohjelmaan ja päättyvät ”lähettävästä” tutkinto-ohjelmasta. (Yliopistolaki 43§)

Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia.  (41§).

Hakuneuvonta

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutuksen lähipalvelut

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 26.8.2020