Opiskelu

Oulun yliopisto on yksi Suomen suurimmista tekniikan alan korkeakouluista. Sen 16 000 perustutkinto-opiskelijasta teekkareita on 3 000. Tekniikkaa opiskellaan kahdessa tiedekunnassa.

Oulun yliopisto kouluttaa tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä sekä tekniikan tohtoreita elinkeinoelämän ja tutkimuksen tarpeisiin sekä julkiselle sektorille.

Oulun yliopistossa tekniikkaa opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan läheisessä yhteistyössä muiden tieteenalojen kanssa. Opiskelija hankkii vankan teoreettisen pohjakoulutuksen ja oman alansa asiantuntijuuden - niillä pärjää erinomaisesti tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Tekniikkaa voi opiskella kahdessa tiedekunnassa: teknillisessä tiedekunnassa ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Valmistuneiden hyvä työllistyminen on yksi Oulun yliopiston teknisten tieteiden tutkinto-ohjelmien vahvuuksista.

Teknisten alojen opiskeluprosesseja on Oulun yliopistossa kehitetty määrätietoisella työllä. Näin on saatu parannettua tutkintosaantoa ja lyhennettyä valmistumisaikoja.

Opintojen rakenne on hyvin suunniteltu ja aikataulutettu kokonaisuus. Opiskelijalle on siitä selkeä etu: opinnot sujuvat vaiheittain sopivaan tahtiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty alkuvaiheen opintojen etenemisen edistämiseen panostamalla muun muassa vertaistuutorointiin, omaopettajatoimintaan ja ajankäytön seurantaan.

Viimeksi päivitetty: 30.11.2020