Tutkimus

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST)  kokoaa Oulun yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen ICT-tutkimuksen yhteen tutkimusympäristöön. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkimusyksiköt ovat pääasiallisia toteuttajia Oulun yliopiston keskeisellä tutkimuksen fokusalueella Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa.