Opinnäyte ja valmistuminen (LuK ja FM)

Opinnäytteet:

Opinnäytteestä löydät lisää tietoa täältä.

Valmistuminen (27.11.2017 alkaen)

27.11.2017 alkaen Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ottaa käyttöön sähköisen tutkintotodistushakemuksen, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi. 

Opintojen tarkastaminen pyydetään opintoneuvojalta. Opintojen koontilomake täytetään ja lähetetään study.itee(at)oulu.fi

Luk_koontilomake.xls

FM_koontilomake.xls

M.Sc_. in english.xls

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.11.2018