Koeputkia ja pipetointia laboratoriossa

1,1 miljoonaa synteettisen epäorgaanisen kemian tutkimukseen

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 1,1 miljoonan euron rahoituksen Associate Professor (Tenure track) Daniela Bezuidenhoutille synteettisen epäorgaanisen kemian tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää 3d-siirtymämetallikomplekseja, joiden avulla voidaan aktivoida ammoniakin vahvoja kovalenttisia sidoksia.

Luonnossa hyvin yksinkertaisilta vaikuttavat substraatit ovat usein kemiallisesti stabiileja, kuten ei-reaktiivinen pienimolekyylinen ammoniakki. Metalloentsyymit, jotka sisältävät ensimmäisen rivin siirtymämetalleja aktiivisissa paikoissaan, pystyvät kuitenkin hyödyntämään näitä substraatteja. Tämän tutkimuksen tarkoitus on hyödyntää ammoniakkia substraattina valmistettaessa orgaanisia kemikaaleja, joita voidaan edelleen käyttää lääkkeiden, polymeerien ja agrokemikaalien valmistuksessa.

Synteettisen orgaanisen kemian ja organometallikatalyysin tutkimuksessa on otettu suuria harppauksia pienissä molekyyleissä olevien, entalpialtaan vahvojen sidosten aktivoimisessa myös katalyyttisesti. Kehitetyissä menetelmissä on kuitenkin käytetty lähes yksinomaan raskaita toisen ja kolmannen rivin siirtymämetalleja, yleensä platinaryhmän metalleja.

Ensimmäisen ryhmän siirtymämetallien aktivointimekanismit tunnetaan paljon heikommin. ”Kuitenkin niiden käytöllä voitaisiin saavuttaa monia etuja, kuten pienemmät kustannukset, myrkyllisyys ja parempi saatavuus. Tavoite hyödyntää näitä kevyitä siirtymämetalleja on siis hyvin perusteltavissa, mutta haasteena on niiden monimutkainen reaktiivisuus”, sanoo Associate Professor Daniela Bezuidenhout.

Hän on työskennellyt Oulun yliopiston Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikössä viime vuodesta lähtien. ”Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saamani avustus on erinomainen alku alan tutkimusryhmän perustamiseen. Sillä vastataan pitkään jatkuneeseen kemian alan haasteeseen, ja se on erittäin jännittävä tilaisuus itselleni ja uusille tutkimusryhmän jäsenille, joita rekrytoimme”, jatkaa Daniela Bezuidenhout.

Daniela Bezuidenhout

 

Viimeksi päivitetty: 30.6.2020