Uutiset

21.10.2020 Uutinen

Uudessa HOPE-projektissa kehitetään energiajärjestelmiä kokonaisvaltaisesti

Uuden HOPE-projektin tavoitteena on kehittää ratkaisuja energiatehokkuuden nostamiseen energiaverkoissa ja edistää energia-alan yhteistyötä. Projektissa kehitetään työkaluja ja ratkaisuja energiajärjestelmien monitavoiteoptimointiin. Oulun yliopiston Säätötekniikan tutkimusryhmä on mukana projektikokonaisuudessa yhteistyössä eri yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

9.10.2020 Uutinen

Oulun yliopisto huomioi kansainvälisen tyttöjen päivän vaihtamalla rehtoria päiväksi

Rehtorinamme toimi päivän ajan 14-vuotias Mimmi Jakola. Plan Internationalin maailmanlaajuinen Girls Takeover -tempaus tuo näkyväksi, että tyttöjen kaikkialla maailmassa täytyy päästä kehittämään teknologiaa.

2.9.2020 Uutinen

Arkkitehtuurin opiskelijakilpailun voitto Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelija Anni Saviaro voitti Kemin keskustan kehittämisestä järjestetyn opiskelijakilpailun.

12.8.2020 Uutinen

Globaali näkökulma arktisten vesistöjen tutkimukseen

Arkisen tutkimuksen kentälle voi tulla epätavallista reittiä. Arktisen ympäristön resurssien hallinnan tenure -professori Ali Torabi Haghighi työskenteli vuosia vesistöinsinöörin ja luennoitsijan työssä kotimaassaan Iranissa. Muutto Suomeen runsaat kymmenen vuotta sitten toi hänelle sekä haasteita että uusia ideoita.

30.6.2020 Uutinen

1,1 miljoonaa synteettisen epäorgaanisen kemian tutkimukseen

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 1,1 miljoonan euron rahoituksen Associate Professor (Tenure track) Daniela Bezuidenhoutille synteettisen epäorgaanisen kemian tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää 3d-siirtymämetallikomplekseja, joiden avulla voidaan aktivoida ammoniakin vahvoja kovalenttisia sidoksia.

17.6.2020 Uutinen

Poikkitieteellisiä ratkaisuja kestävään vesienhoitoon

Arktisen tutkimuksen tenure-professori Hannu Marttila innostuu kalastuksesta ja poikkitieteellisestä tutkimuksesta ja haluaa tieteen avulla auttaa kestävässä vesienhoidossa. Hän johtaa Pohjoinen hydrologia -tutkimusryhmää Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä. 

19.5.2020 Uutinen

Pohjoinen monitieteinen arkkitehti

Anu Soikkeli on unelmatyössään. Arkkitehtuurin tenure-professorina hän opettaa, suunnittelee ja tekee arktista kenttätyötä. Lisäopinnot historian ja alkuperäiskansojen tutkimuksen aloilla ovat laajentanet hänen näkökulmiaan odottamattomiin suuntiin.

13.5.2020 Uutinen

Rekka-autojen semiautonominen letka-ajaminen luo uusia mahdollisuuksia myös Suomessa

Oulun yliopiston tutkimus osoitti rekka-autojen letka-ajamisen positiivisia vaikutuksia muun muassa kuljetusten polttoainetehokkuuteen ja kokonaispäästöjen vähentämiseen sekä kuljettajien roolien muuttumiseen. 

29.4.2020 Uutinen

Ympäristöteknologiarahaston palkinto professori Ulla Lassille

Professori Ulla Lassi on tutkinut viime vuosina erityisesti litiumioniakkujen ja korvaavien materiaalien kemiallista käyttäytymistä akkusovelluksissa.

27.4.2020 Uutinen

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti arkikokemuksia koronakriisistä

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti tietoa koronaviruskriisin vaikutuksista ihmisten arkeen. Kokemuksia pandemiasta – Experiencing the Pandemic -hankkeen aineistoa on tarkoitus hyödyntää useilla eri tieteenaloilla muun muassa mahdollisten uusien kriisien hoidossa.

6.4.2020 Uutinen

Kalimenjoessa runsas rauta heikentää voimakkaasti veden laatua

Kalimenjoki on lähes luonnontilainen Oulun pohjoispuolella sijaitseva pieni joki, jonka tila on heikentynyt viime vuosina. Sen vedenlaadun heikentymiseen johtaneita syitä ja vesistöön tulevan kuormituksen vaikuttavia tekijöitä joen koko valuma-alueella on selvitetty KaliVesi-tutkimushankkeessa. 

23.3.2020 Uutinen

Tunnustuspalkinto Vesi, energia ja ympäristötekniikan yksikölle

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on myöntänyt 30 000 € tunnustuspalkinnon Professori Bjørn Kløven johtamalle vesitekniikan tutkimukselle.

20.12.2019 Uutinen

Myyntiä ja markkinointia osaavat diplomi-insinöörit yliopiston ja yritysten yhteisenä tavoitteena

Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa koulutetaan tulevaisuuden diplomi-insinöörejä. Myynnin ja markkinoinnin peruskurssi on kohtauttanut yrityksiä ja opiskelijoita jo viiden vuoden ajan. ”Tästä 200 huippulahjakkaan opiskelijan joukosta tulee suomalaiseen yhteiskuntaan myyntiä osaavia ja arvostavia yritysjohtajia, tutkijoita ja virkaatekeviä”, sanoo vieraileva luennoitsija Janne Hietaniemi ja jatkaa: ”Samalla kurssien harjoitustyöt ovat tuoneet yliopiston osaamista helposti yritysten hyödynnettäväksi.”

17.12.2019 Uutinen

Muuttuvan mikrobiston vaikutuksia sisäilmaan selvitetään uudessa tutkimushankkeessa

Kuinka ilmastonmuutos, rakennusmateriaalit ja suunnitteluratkaisut vaikuttavat rakennettuun ympäristöön ja sisäilman laatuun sekä asumisterveyteen vaikuttaviin mikroskooppisiin organismeihin? Tätä ryhdytään tutkimaan Jyväskylän yliopiston professori Phillip Wattsin johtamassa hankkeessa, joka keskittyy selvittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia talorakenteiden suunnitteluun ja sisäilman terveyteen. Hanke sai yli 400 000 euron rahoituksen Suomen Akatemialta.

13.12.2019 Uutinen

Teräksenvalmistuksen alustatalouteen keskittyvä tutkimushanke alkaa

Uudessa AMET-hankkeessa kehitetään teräksenvalmistukseen teollisen mittakaavan prosessimonitorointi- ja asiantuntijajärjestelmiä valituille prosesseille, kuten valokaariuunille, jatkuvavalulle ja valssaukselle. Hankkeessa kehitettävä alustatalouteen perustuva toimintamalli vahvistaa pitkälle erikoistuneita pk-yrityksiä suuryritysten perinteisesti hallinnoimalla pelikentällä.

12.12.2019 Uutinen

Erikoisluja teräs on ilmastoystävällistä

Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen painopisteenä ovat erikoislujat teräkset. Ne liittyvät toiseen tärkeään teemaan, ilmastotavoitteisiin. 

5.12.2019 Uutinen

City of Oulu acknowledges the contribution of Fab Lab Oulu in education

City of Oulu has acknowledged the efforts made by 

15.11.2019 Uutinen

Yhteistyötä opinnoissa ja työmaalla

Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun seudun ammattiopiston rakennusalojen opiskelijat lähtivät yhteiselle vierailulle Turvapuistoon oppimaan työturvallisuudesta. Ensimmäistä kertaa järjestetty tilaisuus toi eri oppilaitosten opiskelijat lähemmäs toisiaan. Yliopiston ja Oamk:n yhteistyö laajenee entisestään lähivuosina.

14.11.2019 Uutinen

Valaistussuunnittelun koulutus käynnistyy Suomessa

Pohjoisen pimeistä olosuhteista huolimatta Suomessa ei ole toistaiseksi voinut opiskella arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijaksi. Ensimmäinen koulutuksen pilottijakso järjestetään jo ensi keväänä ja täydessä laajuudessaan alan täydennyskoulutus alkaa Oulussa ja Kuopiossa syksyllä 2020.

31.10.2019 Uutinen

Itsenäisesti työskentelevä kaivukone kehitetty Oulun yliopistossa – avoin sovellusalusta jatkotutkimuksiin ja teollisuusyhteistyöhön

Oulun yliopiston rakenteiden ja rakentamisteknologian tutkimusryhmä esitteli ensimmäisen kerran tutkimusprojektissaan kehittämänsä autonomisen eli itsenäisesti työskentelevän kaivukoneen 31.10.2019 Ouluzone-moottoriurheilukeskuksessa Yli-Kiimingissä. Kaivukone teki demonstraatiossa töitä kokonaan ilman kuljettajaa.

28.10.2019 Uutinen

Reboot IoT Factory uudistaa teollisuutta digitaalisilla ratkaisuilla – tavoitteena miljardin vaikutukset

Tuottavuus, tuotannon laatu ja reaktionopeus ovat keskeisiä haasteita teollisuudessa. Reboot IoT Factory kehittää haasteisiin digitaalisia ratkaisuja, joiden toimivuus testataan aidossa tehdasympäristössä. Business Finland on myöntänyt jatkorahoituksen toimintamallin laajentamiseen.

23.10.2019 Uutinen

Simulointitekniikka on rakenteiden ja koneiden suunnittelun ytimessä

Oulussa järjestetään 24.-25.10. järjestyksessään 32. pohjoismainen laskennallisen mekaniikan seminaari NSCM32, Nordic Seminar on Computational Mechanics. Seminaarissa noin viisikymmentä tutkijaa suomalaisista ja pohjoismaisista yliopistoista esittelee uusimpia tutkimustuloksiaan. Lisäksi seminaariin osallistuu merkittävällä panoksella edustajia teknologiateollisuuden yrityksistä, kuten Wärtsilästä. Seminaarin keskiössä olevat tieteenalat muodostavat perustan lukuisille vientiyrityksille ja yhteiskunnan perusrakenteille.

18.10.2019 Uutinen

Teollisten prosessien autonomisuutta kehitetään Oulun yliopistossa

Teollisten prosessien digitalisaatiota kehitetään ja demonstroidaan kahdessa merkittävässä Oulun yliopiston Säätötekniikan tutkimusryhmän hankkeessa yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on edistää tuotantolaitosten autonomisuutta.

23.8.2019 Uutinen

Arkkitehtuurin yksikköön tunnustuspalkinto

Kunnossa kaiken ikää-ohjelma on myöntänyt Arkkitehtuurin yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmälle tunnustuspalkinnon uraauurtavasta työstä elinympäristöjen kaavoituksen hyväksi.