Uutiset

21.1.2019 Uutinen

Ennätysluja ekobetoni kehitetty Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on kehitetty maailman lujin sementtiä sisältämätön ekokuivabetoni, ns. geopolymeeribetoni, joka valmistetaan kuivista raaka-aineista ja vedestä. Geopolymeeribetoniin liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät kuin tavallisen betonin.

18.12.2018 Uutinen

Nopeat virtaaman muutokset vesivoimaloiden alapuolisissa jokiuomissa lisääntyneet – taustalla tuulivoiman kasvu

Oulun yliopistossa on valmistunut ensimmäinen kattava ja laaja tutkimus vesivoimaloiden säännöstelyn aiheuttamista jokien lyhytaikaisista nopeista virtaaman muutoksista Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa ja Norjassa. Tutkimuksessa tehty merkittävin havainto on, että vesivoimaloiden aiheuttamat nopeat virtaaman muutokset voimalapatojen alapuolisissa jokiuomissa ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisten kymmenen ja erityisesti muutaman viime vuoden aikana.

8.11.2018 Uutinen

Metallinvalmistuksen kiertotaloutta tutkiva laaja hanke alkaa

SYMMET-hankkeen tavoitteena on parantaa metalliteollisuuden materiaali- ja energiatehokkuutta, kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6,9 miljoonaa euroa ja siihen osallistuu kymmenen yritystä ja neljä yliopistoa ja tutkimuslaitosta.

19.10.2018 Uutinen

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus palkittiin rakennustekona

Uudelleen aloitettu koulutus parantaa työvoiman saatavuutta ja alueen elinvoimaa.

10.10.2018 Uutinen

Rainer Mahlamäelle Wihurin rahaston kunniapalkinto

Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori Rainer Mahlamäki on palkittu Wihurin rahaston kunniapalkinnolla.

12.9.2018 Uutinen

Kokkolan yliopistokeskus valitsi professori Ulla Lassin vuoden tiedeviestijäksi

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsi avajaistensa yhteydessä tänä vuonna Vuoden tiedeviestijäksi Oulun yliopiston soveltavan kemian professorin Ulla Lassin.

4.9.2018 Uutinen

Joet ovat merkittäviä kasvihuonekaasujen päästölähteitä arktisilla alueilla

Joet ovat merkittäviä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin luontaisia päästölähteitä arktisilla alueilla. Kansainvälisessä tutkimushankkeessa on todettu, että joista ilmakehään vapautuvan hiilen määrä on aiemmin arvioitua suurempi maailman laajimmalla turvealueella Länsi-Siperiassa. Ilmaston lämmetessä sulava ikirouta paljastaa alueella valtavat turvealueet, joihin sitoutunut orgaaninen hiili voi vapautua ilmakehään ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

1.6.2018 Uutinen

Hirsipaviljonki Linnanmaalle arkkitehtiopiskelijoiden voimin

Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat rakentavat osana opintojaan hirrestä modernin paviljonkirakennuksen Linnanmaan kampusrakennuksen itäpuolelle Erkki Koiso-Kanttilan kadun varrella olevalle aukiolle.

28.5.2018 Uutinen

Riitta Keiski Åbo Akademin kunniatohtoriksi

Professori Riitta Keiski on vihitty Åbo Akademin kunniatohtoriksi perjantaina 25.5.2018. Keiski promovoitiin tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena menestyksellisestä prosessi- ja ympäristötekniikan tutkimuksesta ja ansioista tiedehallinnon piirissä.

22.5.2018 Uutinen

Kaivannaisalan OMS-tutkimuskeskus toimintaan alan huipputekniikalla laajennettuna

Oulun yliopiston kaivannaisalan koulutus- ja perustutkimusyksikön Oulu Mining Schoolin (OMS) tutkimuskeskus on laajentunut ja palvelee nyt kaikkia kaivannaisalan tutkimustarpeita niin geotieteissä, sovelletussa geofysiikassa kuin kaivos- ja rikastustekniikassa. Sitä hyödyntävät myös muut yliopiston tekniikan alat ja yritykset.

9.5.2018 Uutinen

Oulun yliopiston Vuoden Opiskelija 2018


Teknillisen tiedekunnan geotieteiden opiskelija Emmi-Kaisa Molkkari on nimetty Vuoden Opiskelijaksi 2018 Oulun yliopiston alumnijuhlassa 4.5.2018.

16.3.2018 Uutinen

Biojalostuksen lahjoitusprofessuuri Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustetaan modernin biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri ja alan tutkimusryhmä 1.9.2018 alkaen. Hankkeen osapuolet arvioivat professuurin olevan merkittävä avaus uuteen suuntaan.

12.3.2018 Uutinen

Typen ja raskasmetallien puhdistukseen vesistä uusia passiiviratkaisuja

Uudenlaisia passiivisia hybridiratkaisuja typen ja raskasmetallien puhdistamiseen arktisista valumavesistä kehitetään Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä uudessa hankkeessa. Passiiviset hybridiratkaisut muodostuvat erilaisista puhdistusyksiköistä, esimerkiksi sammalaltaista, bioreaktoreista ja kosteikoista, jotka eivät vaadi energiaa.

6.3.2018 Uutinen

Oulun yliopiston tutkimus esillä arktisen öljyntorjunnan konferenssissa

Arktisen öljyntorjunnan konferenssi kokoaa Ouluun 200 alan asiantuntijaa 7.–8.3.2018. Myös Oulun yliopiston tutkimus on esillä konferenssissa.

2.11.2017 Uutinen

Fab Academy 2018 >> Applications are now OPEN!

Applications for enrolling to Fab Academy 2018 in Fab Lab Oulu are now open!

25.10.2017 Uutinen

Sähköinen asiointi opiskelijoille (OSAT)

Oulun yliopisto ottaa käyttöön uuden opiskelijan sähköisen asioinnin (OSAT) järjestelmän tänä syksynä. OSAT-järjestelmässä opiskelija pystyy tekemään AHOT-hakemuksen, lisäaikahakemuksen, opinto-oikeuden palautushakemuksen, tutkintotodistushakemuksen, opinto-oikeudesta luopumisilmoituksen ja opiskelutodistuksen tilaamisen. Teknillinen tiedekunta aloittaa OSAT-järjestelmän käytön maanantaina 30.10.2017. Tämä tarkoittaa sitä, että käsittelemme jatkossa opiskelijoiden hakemukset järjestelmän kautta.

OSAT-järjestelmään kirjautuminen.

Lisätietoja: osat (at)oulu.fi.

21.6.2017 Uutinen

Professori Björn Klöve nimitettiin Thule Instituutin johtajaksi

Vesi- ja ympäristötekniikan yksikön johtaja, professori Björn Klöve on nimitetty Thule-painoalayksikön johtajaksi toimikaudelle 1.6.2017-31.12.2020.

21.6.2017 Uutinen

Teknillisen tiedekunnan Toni Liedekselle TES:n Hyvä Opettaja-palkinto!

Tekniikan edistämissäätiö (TES) on myöntänyt Finlandia-talolla 5.6.2017 pidetyssä juhlatilaisuudessa ”Hyvä Opettaja”-palkinnon Tekniikan tohtori Toni Liedekselle. Palkinto myönnetään vuosittain opettajalle, joka inspiroi ja innostaa opiskelijoita eteenpäin tekniikan alalla.

14.6.2017 Uutinen

Professori Risto Laitiselle Kulttuurirahaston tunnustuspalkinto

Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto on myöntänyt 15 000 euron tunnustuspalkinnon Professori Risto Laitiselle. Hän sai palkinnon ansioistaan sekä tieteen että taiteen aloilla.

29.3.2017 Uutinen

TTK:n Matti Kangaspuoskari –Jäätävän hyvä opettaja!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on myöntänyt 25.2.2017 ensimmäisen ”Jäätävän hyvä opettaja”-tunnustuksen Teknillisen tiedekunnan Matti Kangaspuoskarille.  Hän toimii yliopisto-opettajana konetekniikan koulutusalalla, vastuualueena teräsrakenteiden suunnittelu.

22.2.2017 Uutinen

Robotti- ja ohjelmointikerhot buuttaavat opiskelijoiden uramahdollisuuksia

Tulevaisuuden työtehtävissä tarvitaan yhä useammin ymmärrystä digitaalisten laitteiden toiminnasta. Oulun yliopistossa on käynnistynyt maksuton opiskelijavetoinen kerhotoiminta, jonka tavoitteena on parantaa valmiuksia työllistyä erityisesti tekniikan aloille.

25.1.2017 Uutinen

Oulun yliopistossa koulutetaan rakennustekniikan diplomi-insinöörejä syksystä 2018 lähtien

Oulun yliopisto on saanut takaisin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuonna 1996 päättynyt rakennusalan DI-koulutus aloitetaan uudelleen syksyllä 2018.

14.10.2016 Uutinen

Hae kansainväliseen Fab Academyyn

Fab Lab Oulussa on haussa 12 maailmanluokan koulutuspaikkaa tee-se-itse-ihmisille. Fab Academyssä opitaan valmistamaan kokonaisia toimivia laitteita alusta loppuun nopeasti ja monipuolisesti. Fab Academy Diploman suorittajat saavat teknisten taitojen lisäksi pääsyn maailmanlaajuiseen maker-verkostoon. Haku on käynnissä 30.11. saakka.

14.6.2016 Uutinen

Teknillinen tiedekunta esittäytyy Pan European Networks verkkosivuilla.

Esittelyn tavoitteena on kertoa TTK tutkimusyhteisöjen fokusalueista ja hakea yhteistyökumppaneita maailmalta. Materiaalia voi hyödyntää tutkimussuunnitelmissa.