Automaatio-tutkimusyhteisö


Automaatio: prosessi-, kone- ja rakennusala


Automaatioyhteisön tavoite on edistää automaatiotekniikan teorian ja sovellusten kehittämistä sekä kokemusten vaihtoa alan toimijoiden kesken.

Lisäksi automaation tunnettuutta ja hyötyjä tuodaan esiin positiivisten case-tapausten kautta. Pyritään houkuttelemaan yhteisön pariin uusia toimijoita ja tuottaa etuja eri yhteistyötahoille.Keskeiset osa-alueet

  • Säätö- ja systeemitekniikan menetelmäkehitys

  • Energia-alan automaatio

  • Valvomosuunnittelu

  • Koneautomaatio ja diagnostiikka

  • Rakentamisen ja kaivostoiminnan automaatio ja robotiikka

  • Teollisuusprosessien automaatio

 

Yhteisön johtaja
Lehtori Jukka Hiltunen
jukka.hiltunen@oulu.fi
0400 684 500

Varajohtaja
Tutkijatohtori Jari Ruuska
jari.ruuska@oulu.fi
0294 48 2470

V