Biotalous-tutkimusyhteisö


Biotalous: biojalostus, biomateriaalit ja biokemikaalit


Biotalouden tutkimusyhteisön toiminta perustuu vahvaan kemian, materiaalitieteiden ja biomassan käsittelyteknologioiden osaamiseen.

Tutkimus kattaa koko biomassan jalostuksen arvoketjun: uusien biomateriaalien ja –kemikaalien valmistuksen, biomassan tehokkaan prosessoinnin ja kestävyysarvioinnin.

Tutkimus keskittyy lignoselluloosapohjaiseen biojalostukseen ja raaka-aineisiin, -erityisesti selluloosaan, nanoselluloosaan, hemiselluloosaan, ligniiniin ja biohiileen.

Yhteisö on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusohjelmissa, ja hakee aktiivisesti uusia biotalouteen liittyviä kumppanuuksia.



Keskeiset osa-alueet:

  • Biojalostus

  • Biomateriaalit ja biokemikaalit 

  • Bioenergia

  • Biotalous ja ICT 



Yhteisön johtaja
Professori Juha Tanskanen
juha.tanskanen@oulu.fi
040 546 2571

Varajohtaja
Associate Professor Henrikki Liimatainen
henrikki.liimatainen@oulu.fi
050 565 9711

Tapahtumat
7.3.2019

Biotalous

21.11.2019
12.3.2019

Biotalous

4.10.2018
12.3.2019

Biotalous

1.3.2018